Organizacja pracy dziekanatu Wydziału Humanistycznego w okresie wakacji:
– w dniach 08.08. – 26.08.2022 r. dziekanat WH (p. A022-filologia angielska, germańska, romańska) NIECZYNNY
– w dniach 16.08. – 31.08.2022 r. dziekanat WH (p. A021-filologia polska, pedagogika) NIECZYNNY

 

Wydział Humanistyczny
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
wh@anstar.edu.pl
fax 014 63 16 600

Dziekan Wydziału Humanistycznego – dr Joanna Graca
tel. 014 63 16 551
 dziekan_wh@anstar.edu.pl

Prodziekan Wydziału Humanistycznego – mgr Renata Kozioł
tel. 04 63 16 551

r_koziol@anstar.edu.pl

Dziekanat Wydziału Humanistycznego – filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  – pok. A021
mgr Iwona Sak-Siwak, tel. 014 63 16 550    i_sak@anstar.edu.pl
sekretariat pełni dyżury dla studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00
sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Dziekanat Wydziału Humanistycznego – filologia: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska – pok. A022
mgr Gabriela Kalina, tel. 014 63 16 551    g_kalina@anstar.edu.pl
sekretariat pełni dyżury dla studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
od wtorku do piątku – w godz. 10.00-15.00
sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wróć do góry