Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się określa Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zatwierdzony Uchwałą Senatu Nr 26/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30.06.2021 r.  Tutaj Uchwała_nr_26_2021

 Wróć do góry