1. Plakat – ogólny
  2. Plakat – szpitale
  3. Plakat – rozkładówka
  4. Plakat – kwarantanna
  5. Plakat – seniorze zadbaj o siebie
  6. Plakat – informacje dla seniorów
  7. Plakat – informacja dla obcokrajowców
  8. Plakat – zasady kwarantanny

Instrukcja COVID

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników ANS w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

30 września 2021 Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów w okresie epidemii
przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

8 marca 2021 -Stanowisko Zespołu
ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie z dnia 8 marca 2021 r.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego
Wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie muszą być spełnione dla bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych.

22 kwietnia – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
22 kwietnia – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

1 kwietnia – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
1 kwietnia – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

25 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
25 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Komunikat 2
Komunikat nr 2 Uczelnianego Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie

Zalecenia dla pacjenta
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych – ulotka Ministerstwa Zdrowia

Komunikat nr 1
Komunikat nr 1 Uczelnianego Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności PWSZ w Tarnowie

Profilaktyka COVID-19
Informacja – zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19

Co robić, gdy zachorujesz na COVID-19
Informacja na temat tego,  jak postąpić jeśli nie uda nam się uniknąć SARS-CoV-2 i pojawi się choroba COVID-19

Skuteczne mycie rąk – GIS
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się podstawowe zasady zapobiegawcze, których przestrzeganie istotnie wpływa na ograniczenie ryzyka zakażenia. Wśród nich niezwykle ważne jest mycie rąk, które jeśli jest poprawnie wykonywane skutecznie eliminuje wirusa.

19 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
19 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

11 marca – posiedzenie Zespołu Ministerialnego
11 marca – posiedzenie Ministerialnego Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Skład oraz zadania Zespołu określone są w Zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 roku. Przedstawicielem Publicznych Uczelni Zawodowych w Zespole jest prof. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Zarządzenie nr 50/2020
Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie opłat i zasad korzystania z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w trakcie podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związaną z tym koniecznością wdrożenia procedur, określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Zarządzenie nr 49/2020
Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD-19

Zarządzenie nr 44/2020
Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 28.05.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 43/2020
Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie obowiązkowego wykwaterowania się studentów zakwaterowanych w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związaną z tym koniecznością wdrożenia procedur, określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Zarządzenie nr 42/2020
Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad ograniczonego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie epidemii

Zarządzenie nr 40/2020
Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie weryfikacji zasadności pobierania kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związanym z tym zawieszeniem kształcenia

Zarządzenie nr 39/2020
Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obniżenia i umorzenia opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związanym z tym zawieszeniem kształcenia

Zarządzenie nr 36/2020
Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania zapomóg studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 35/2020
Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 34/2020
Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rozliczania umów cywilno – prawnych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnego trybu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 33/2020
Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – AKTUALIZACJA postanowień Zarządzenia nr 21/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzenia nr 29/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 32/2020
Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania zapewniającego bezpieczeństwo sanitarne osób wchodzących do budynków Uczelni

Zarządzenie nr 31/2020
Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie obiegu dokumentów w sprawach studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, z uwagi na wprowadzenie nadzwyczajnego trybu pracy, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 30/2020
Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych i potwierdzania efektów uczenia się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 29/2020
Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – AKTUALIZACJA postanowień Zarządzenia nr 21/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 25/2020
Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie odwołania Juwenaliów 2020 oraz innych wydarzeń organizowanych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 24/2020
Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych w związku z zawieszeniem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 23/2020
Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 22/2020
Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 21/2020
Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Komunikat nr 2/2020
Komunikat nr 2/2020 p. o. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Wróć do góry