Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PWSZ w Tarnowie


Rok 2019

Odpowiedź Związków Zawodowych w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pismo z dnia 24 października 2019 r

————————————————————————

Uwagi do otrzymanego od JM Rektora Uczelni projektu Statutu.
Statut_uwagi_10.09.2019r

Projekt Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Projekt przesłany do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PWSZ w Tarnowie przez JM Rektora Uczelni.
Projekt_statutu_PWSZTAR_21.08.2019r


Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz maila:

zwiazkizawodowepwsz@interia.pl


Jeśli chcesz do nas dołączyć – uzupełnij deklarację, podpisz, zeskanuj i prześlij na powyższą skrzynkę mailową. Deklaracja do pobrania:
http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/files/deklaracja_2013-12-20.pdf )

———————————————————————————————————-

Rok 2018

14.  Dotyczy zaopiniowania przez związki zawodowe pisma w sprawie wycieczki pn. Uroki Polski Wschodniej.
Pismo nr 16 z dnia 7 marca 2018

13.  Dotyczy wprowadzonych zmian do treści regulaminu ZFŚS – odniesienie się do uwag.
Pismo nr 15 z dnia 22 lutego 2018

12.  Dotyczy prośby o wypłatę nagród okolicznościowych dla pracowników w związku z obchodami jubileuszu 20-lecia utworzenia uczelni.
Pismo nr 14 z dnia 22 lutego 2018

11.  Dotyczy wypłaty środków (wyrównania) do nagród jubileuszowych wypłaconych za ostatnie 3 lata.
Pismo nr 13 z dnia 30 stycznia 2018

10.  Prośba o sfinalizowanie zapisów do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pismo nr 12 z dnia 12 stycznia 2018

9.  Stanowisko w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie wypłacenia w pełnej wysokości Funduszu Premiowego za 2017 r.
Pismo nr 11 z dnia 11 stycznia 2018

8. Ponowna prośba o zajęcie stanowiska w sprawie podstaw wypłaty nagród jubileuszowych.
Pismo nr 10 z dnia 11 stycznia 2018

7.  Prośba o przekazanie proponowanych zmian do regulaminu wynagradzania/ premiowania /nagradzania.
Pismo nr 9 z dnia 11 stycznia 2018

6.  Dotyczy przekazania informacji o zrealizowaniu funduszu premiowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za rok 2017.
Pismo nr 8 z dnia 10 stycznia 2018

5.  Ponowna prośba o informacje na temat poziomu zrealizowania funduszu premiowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za rok 2016.
Pismo nr 7 z dnia 10 stycznia 2018

4.  Prośba o zrealizowanie funduszu premiowego w pełnej wysokości dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za rok 2017.
Pismo nr 6 z dnia 7 grudnia 2017

3.  Dotyczy poziomu zrealizowania funduszu premiowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za rok 2016.
Pismo nr 5 z dnia 7 grudnia 2017

2.  Dotyczy wypłaty nagród jubileuszowych i wynagrodzeń za okres urlopu wypoczynkowego.
Pismo nr 4 z dnia 5 grudnia 2017

1.  Dotyczy wypłaty nagród jubileuszowych i wynagrodzeń za okres urlopu wypoczynkowego.
Pismo nr 3 z dnia 28 listopada 2017

Wróć do góry