Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej prowadzi działalność edukacyjną, m.in.:

• Studia podyplomowe:
1. Administracja urzędów samorządowych i państwowych.
2. Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego.
3. Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne – Kwalifikacja cząstkowa na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.
4. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi.
5. Język niemiecki biznesu.
6. Język angielski biznesu.
7. Język francuski biznesu.
8. Komputerowe Systemy Sterowania, Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT.
9. Komunikacja 2.0 i media społecznościowe.
10. Logopedia.
11. Marketing oświatowy.
12. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce.
13. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
14. Psychoonkologia w praktyce.
15. Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym.
16. Zarządzanie podmiotami leczniczymi – Kwalifikacja cząstkowa na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.
17. Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej.

• Kursy przygotowujące do matury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
1. Matematyka – poziom podstawowy.
2. Matematyka – poziom rozszerzony.
3. Język angielski – poziom podstawowy.
4. Język angielski – poziom rozszerzony.
5. Język polski – poziom podstawowy.
6. Język polski – poziom rozszerzony.
7. Fizyka – poziom rozszerzony.
8. Chemia – poziom rozszerzony.
9. Biologia – poziom rozszerzony.

• Konferencje i szkolenia,
• Wolontariat „Otwarta Dłoń”.

Kontakt:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej,
Budynek A, pokój 117
telefon: (014) 63 16 568
mail: uceu@anstar.edu.pl

 

Wróć do góry