Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej prowadzi działalność edukacyjną, m.in.:

Studia podyplomowe:

1. Administracja urzędów samorządowych i państwowych
2. Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego
3. Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne – Kwalifikacja cząstkowa na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.
4. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
5. Język niemiecki biznesu
6. Język angielski biznesu
7. Język francuski biznesu
8. Komputerowe Systemy Sterowania, Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT
9. Logopedia
10. Marketing oświatowy
11. Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne
12. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce
13. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
14. Psychoonkologia w praktyce
15. Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym
16. Zarządzanie podmiotami leczniczymi – Kwalifikacja cząstkowa na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.
17. Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

Kursy przygotowujące do matury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
1. Matematyka – poziom podstawowy.
2. Matematyka – poziom rozszerzony.
3. Język angielski – poziom podstawowy.
4. Język angielski – poziom rozszerzony.
5. Język polski – poziom podstawowy.
6. Język polski – poziom rozszerzony.
7. Fizyka – poziom rozszerzony.
8. Chemia – poziom rozszerzony.
9. Biologia – poziom rozszerzony.
10. Historia sztuki – NOWOŚĆ

Tarnowskie Piątki Chemiczne.
Tarnowskie Piątki Matematyczne.

• Konferencje i szkolenia,
• Wolontariat „Otwarta Dłoń”.

Kontakt:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej,
Budynek A, pokój 117
telefon: (014) 63 16 568
mail: uceu@atar.edu.pl

 

Wróć do góry