POMOC MATERIALNA
dla studentów Akademii Tarnowskiej
w roku akademickim 2024/2025

 

Dział Pomocy Materialnej informuje, że od 1 października 2024 r. wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2024/2025 będzie wynosiła 1570,50 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

 /art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz 1672/

 

POMOC MATERIALNA
dla studentów Akademii Tarnowskiej
w roku akademickim 2023/2024

 

Ogłoszenie o terminach przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2023/2024.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
/Dz. U. 2022 poz. 2754/ wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł/netto


Odwołanie – wzór do pobrania

Wróć do góry