Biblioteka Uczelniana
ul. Mickiewicza 8, gmach B
33 – 100 Tarnów
www: http://biblioteka.anstar.edu.pl
e-mail: biblioteka@pwsztar.edu.pl

Dyrektor biblioteki: mgr Bogumiła Stachura
tel. 14 63-16-580

Biblioteka Uczelniana Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, służącą potrzebom nauki i kształcenia. Biblioteka wspiera proces dydaktyczny i naukowo-badawczy Uczelni poprzez gromadzenie i udostępnianie literatury fachowej i naukowej, czasopism oraz dostęp do informacji naukowej.

Księgozbiór biblioteki obejmuje piśmiennictwo naukowe krajowe i zagraniczne, głównie z tych dziedzin wiedzy, które stanowią przedmiot nauczania w ANS w Tarnowie. Księgozbiór wzbogacony jest bogatą kolekcją roczników czasopism naukowych i branżowych, powiększaną systematycznie dzięki bieżącej prenumeracie ponad 100 tytułów periodyków polskich i zagranicznych. Ponadto Biblioteka umożliwia dostęp do źródeł i baz elektronicznych oraz bibliotek i repozytoriów cyfrowych.

Więcej szczegółów na stronie domowej biblioteki: biblioteka.anstar.edu.pl

 Godziny otwarcia zobacz

Wróć do góry