Z  bezpłatnej pomocy  udzielanej przez psychologów, psychoterapeutów i trenerów w ramach Uczelnianego Centrum Wsparcia mogą skorzystać wszyscy studenci oraz pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Każda zgłaszająca się osoba może skorzystać z czterech spotkań (jedna godzina tygodniowo przez miesiąc). Na rozmowy najlepiej umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pomoc psychologiczną oferują:

  • mgr Urszula Kozioł (urszulasuskoziol@gmail.com) – pomysłodawca Uczelnianego Centrum Wsparcia, psycholog, trener rozwoju osobistego, mediator, psychoterapeuta;
  • mgr Agnieszka Poliwka-Jeż (agnieszka.poliwkajez@gmail.com) – pedagog, trener umiejętności psychologicznych, praktyk metody TRUE – Trening Uważności Empatycznej;
  • mgr Adrian Rotkiewicz (adrian.rotkiewicz@gmail.com) – psycholog, specjalista psychologii sportu, praktyk technik radzenia sobie ze stresem, relaksacyjnych i uważnościowych (mindfulness). Prowadzi sesje wspierające, rozwojowe i uważnościowe dla studentów, sportowców oraz biznesu. Praktyk doboru i selekcji personelu oraz ścieżek kariery na wszystkich szczeblach organizacji.

Specjaliści świadczący pomoc w UCW mogą udzielić wsparcia między innymi w sytuacjach, gdy student lub pracownik Uczelni boryka się depresją, lękami, żałobą, problemami w relacjach interpersonalnych (w gronie rówieśników, rodzinie, pracy), wyborem ścieżki rozwoju, trudnościami natury egzystencjalnej i etycznej itd.

Wróć do góry