ZAPISY TRWAJĄ OD 03 SIERPNIA DO 06 PAŹDZIERNIKA BR.


Informacje ogólne:

  • Poziom docelowy: B2 (poziom średni ogólny).
  • Liczba godzin lekcyjnych: 120 godz.
  • Forma spotkań: spotkania na platformie Microsoft Teams, dwa spotkania tygodniowo po 90 minut, dwa semestry.
  • Koszt kursu: 1000 zł (możliwa płatność w ratach).

Opis

Zdalny kurs języka polskiego jako obcego adresowany jest do Studentów Akademii Tarnowskiej i przyszłych kandydatów na studia, pochodzących z Ukrainy, a jego celem jest lingwistyczne przygotowanie kursantów do edukacji akademickiej. Poziomem docelowym uczestników kursu jest poziom B2 (poziom średni ogólny), co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lutego 2016 r w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego oznacza, że uczestnik kursu finalnie:

•          będzie rozumiał kluczowe treści w wypowiedziach ustnych i pisemnych, także abstrakcyjnych,

•          będzie umiał posługiwać się płynnie i spontanicznie językiem, co pozwoli mu na swobodną komunikację,

•          będzie potrafił tworzyć dłuższe wypowiedzi pisemne na różne tematy,

•          będzie potrafił wypowiadać się na rozmaite tematy, relacjonować wydarzenia oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusji,

•          będzie umiał posługiwać się oficjalną i nieoficjalną polszczyzną.

Akcent zostanie postawiony na komunikację związaną z realiami akademickimi oraz edukacją wyższą.

Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa przez cały rok akademicki (dwa spotkania tygodniowo po 90 minut w formie online w aplikacji Microsoft Teams).

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka polskiego na poziomie B1 (poziom progowy). Natomiast warunkiem uzyskania dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 jest pozytywny wynik egzaminu końcowego (egzamin ustny i pisemny).

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs języka polskiego jako obcego”), wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Tarnowskiej p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj.06 października 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@atar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Wróć do góry