mgr Ewa Chmielowska-LiberaKatedra Filologii
Lektorka języka niemieckiego w Akademii Tarnowskiej.
Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutoring jest dla mnie metodą indywidualnej pracy ze studentem, która pomaga mu znaleźć i rozwijać jego mocne strony, a przez to wzmacnia poczucie własnej wartości, siły i samodzielności w osiąganiu wymarzonych celów. Na spotkania ze mną w ramach tutoriali zapraszam studentów ze wszystkich kierunków, którzy są zainteresowani poszukiwaniem narzędzi do samodzielnej i efektywnej nauki języka niemieckiego. Zapraszam osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, a także osoby nieśmiałe, które poszukują wyzwań dla siebie w budowaniu pozytywnego nastawienia do studiów. Postaramy się wspólnie, aby nasze spotkanie były źródłem inspiracji, drogowskazem do wyznaczenia ścieżki zawodowej i nawiązywania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu, a także nauczyły umiejętności prezentowania własnych poglądów. Moją pasją jest wolontariat w organizacjach zajmujących się ochroną praw zwierząt.

Wróć do góry