Adres:

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

NIP: 873-26-79-395

REGON: 851634303

ePUAP: /PWSZTarnow/SkrytkaESP

e-mail: at@atar.edu.pl

www: atar.edu.pl

 

 

Tel.:
14 6316620  – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
14 6316625  – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
14 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Wydział Politechniczny (budynek C)
14 6310700 – portiernia – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu  – hala sportowa, sale ćwiczeniowe, kryta pływalnia (budynek E, F)
14 6310701 – portiernia – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – budynek dydaktyczny (budynek G)
14 6316600 – fax

 

 

NAZWA JEDNOSTKITELEFONPOKÓJ NRE-MAIL
Rektorat14 63 16 500A112Rektorat
Biuro Rektora14 63 16 602
14 63 16 629
A113bBiuro Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki
14 63 16 503
A116Sekretariat
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju14 63 16 533A116Sekretariat
Dział Toku Studiów14 63 16 505A017DTS
Dział Jakości Kształcenia14 63 16 538A018Dział Jakości Kształcenia
Dział Pomocy Materialnej14 63 16 565A030
Kancelaria14 63 16 681A113Kancelaria
Dziennik Podawczy14 63 16 601
fax 14 63 16 600
A024
Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
14 63 16 588
14 63 16 603
A106Rzecznik Prasowy
Kwestura14 63 16 604
14 63 16 606
14 63 16 607
14 63 16 608
A014Kwestura
Dział Spraw Pracowniczych14 63 16 610
14 63 16 611
A019Dział Spraw Pracowniczych
Dział Techniczny14 63 16 615A018
Biblioteka14 63 16 582B130Biblioteka
Czytelnia14 63 16 583B135
Studium Języków Obcych14 63 16 555A328SJO
Kursy Językowe14 63 16 555A328Kursy językowe
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
14 63 16 568
A117UCEU
Dział Współpracy z Zagranicą14 63 16 614A122Współpraca z zagranicą
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia14 63 16 687
14 63 16 683
14 63 16 612
A127Zamówienia publiczne
Sekcja Inwestycji14 63 10 710E100aInwestycje
Biuro Karier, Projektów i Współpracy14 63 16 613
14 63 16 627
C300eBKPiW
Dział Badań Naukowych14 63 16 592B102DBN
Centrum Transferu Technologii14 63 16 592B102CTT
Dom Studenta14 63 16 902
Rada Uczelniana Samorządu Studentów14 63 16 508A023Rada Samorządu Studentów
Dział Obsługi Informatycznej14 63 16 523A202Dział Obsługi Informatycznej
Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych
14 63 16 653A010Pełnomocnik
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Bielecki
14 63 16 585
środa
7.00 – 9.30
15.00 – 17.00
B111Inspektor
Kierownik Studiów Podyplomowych14 63 16 506
piątek w godz. 14.00 – 14.45
A320
Sekcja BHP14 63 16 684A332Główny specjalista ds. BHP
Wróć do góry