PRZEJDŹ DO SPACERÓW

Oznaczenie numeru pomieszczeń:

A – Budynek główny
B – Pawilon dydaktyczno-biblioteczny
C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon dydaktyczny
D – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny – pawilon laboratoryjny
E – Wydział Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe
F – Wydział Ochrony Zdrowia – kryta pływalnia
G – Wydział Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny

Wróć do góry