Opiekun praktyk studenckich w Katedrze Filologii Polskiej w roku akad. 2023/2024

  • dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KATEDRZE FILOLOGII POLSKIEJ NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM AKADEMII TARNOWSKIEJ – obowiązujący od roku akad. 2023/2024

Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującymi w Akademii Tarnowskiej dokumentami dotyczącymi praktyk:

Praktyki

 

Studia I stopnia

Plan praktyk zawodowych w KFP w roku akad. 2023/2024

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność dziennikarstwo, rok akad. 2023/2024

Sylabus – Praktyka zawodowa: dziennikarstwo 2023/2024

Karta oceny praktyki zawodowej – dziennikarstwo 2023/2024

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność nauczycielska, rok akad. 2023/2024

Sylabus – Praktyka zawodowa: praktyka psychologiczno-pedagogiczna 2023/2024

Sylabus – Praktyka zawodowa: praktyka nauczycielska 2023/2024

Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej – specjalność nauczycielska – rok akad. 2023/2024

Karta oceny praktyki zawodowej nauczycielskiej, 30 g. – rok akad. 2023/2024

Karta oceny praktyki zawodowej – nauczycielskiej, 360 g. – rok akad. 2023/2024

Ankieta – praktyki student

Ankieta – praktyki pracodawca


Studia II stopnia

Plan praktyk zawodowych w KFP w rok akad. 2023/2024

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność nauczycielska, rok akad. 2023/2024

Sylabus – Praktyka zawodowa: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 2023/2024

Sylabus – Praktyka zawodowa: Praktyka nauczycielska 2023/2024

Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej, specjalność nauczycielska – rok akad. 2023/2024

Karta oceny praktyki zawodowej nauczycielskiej -150 g. – rok akad. 2023/2024

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy, rok akad. 2023/2024

Karta oceny praktyki, specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy, rok akad. 2023/2024

Ankieta – praktyki student

Ankieta – praktyki pracodawca

Wróć do góry