Opiekun praktyk studenckich w Katedrze Filologii Polskiej w roku akad. 2022/2023

  • dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni
  • dr hab. Michał Nawrocki, prof. Uczelni – specjalność twórcze pisarstwo

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KATEDRZE FILOLOGII POLSKIEJ NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE od 2021/2022 DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującymi w ANS dokumentami dotyczącymi praktyk:

Praktyki

 

Studia I stopnia

Plan praktyk zawodowych w KFP w roku akad. 2022/2023

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność nauczycielska

Program praktyk – specjalność nauczycielska – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej – specjalność nauczycielska – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki zawodowej – nauczycielskiej, 30g. – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki zawodowej – nauczycielskiej, 360g. – rok akad. 2022/2023

Ankieta – praktyki student

Ankieta – praktyki pracodawca


Studia II stopnia

Plan praktyk zawodowych w KFP w roku akad. 2022/2023

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność nauczycielska

Program praktyk – specjalność nauczycielska – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej, specjalność nauczycielska, 30g. – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki zawodowej nauczycielskiej, 30g. – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki zawodowej nauczycielskiej, 150g. – rok akad. 2022/2023

Program praktyk – specjalność twórcze pisarstwo – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyk – specjalność twórcze pisartwo – rok akad. 2022/2023

Program praktyk – specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyk – specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations – rok akad. 2022/2023

Instrukcja przebiegu praktyki, specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy – rok akad. 2022/2023

Karta oceny praktyki, specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy – rok akad. 2022/2023

Ankieta – praktyki student

Ankieta – praktyki pracodawca

Wróć do góry