Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr 62/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024 > https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-62-2023 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/4937/download]

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2022/2023

Uchwała Nr 50/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2022/2023 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-50-2022

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 47/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-47-2021


Studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr 63/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024

> https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-63-2023 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/4938/download]

Studia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023

Uchwała Nr 51/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2022/2023 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-51-2022

Wróć do góry