Studia I stopnia stacjonarne

Pełne wersje sylabusów zajęć dostępne są dla studentów Uczelni po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Sylabusy zajęć obowiązujące w cyklu kształcenia 2023-2026. Wersja skrócona > Załącznik nr 5 do Uchwały nr 62/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024

Sylabusy obowiązujące w cyklu kształcenia 2022-2025

Sylabusy obowiązujące w cyklu kształcenia 2021-2024


Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pełne wersje sylabusów zajęć dostępne są dla studentów Uczelni po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Sylabusy zajęć obowiązujące w cyklu kształcenia 2023-2025. Wersja skrócona > Załącznik nr 5 Uchwały nr 63/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024

Sylabusy obowiązujące w cyklu kształcenia 2022-2024 (s. stacjonarne)

Sylabusy obowiązujące w cyklu kształcenia 2022-2024 (s. niestacjonarne)


Wróć do góry