Wykazy egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

studia I stopnia

studia II stopnia


Wykazy egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

studia I stopnia

studia II stopnia


Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej podstawowej w roku akademickim 2022/2023 > plik

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej poprawkowej w roku akademickim 2022/2023 > plik


Kryteria oceny

studia I stopnia

  • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
  • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
  • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik

studia II stopnia

  • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
  • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
  • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik

 


Zagadnienia egzaminacyjne zob. sylabusy zajęć na studiach I i II stopnia.

Wróć do góry