Wykazy egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

studia I stopnia

studia II stopnia


Kryteria oceny

studia I stopnia

  • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
  • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
  • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik

studia II stopnia

  • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
  • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
  • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik

 


Zagadnienia egzaminacyjne zob. sylabusy zajęć na studiach I i II stopnia.

Wróć do góry