Sylabusy dla kierunku studiów Ochrona Środowiska, studia I stopnia, profil praktyczny:

Sylabusy dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Sylabusy dla przedmiotów wspólnych dla specjalności „Ochrona przyrody i monitoring środowiska” oraz „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus dla przedmiotów dla specjalności „Ochrona przyrody i monitoring środowiska

Sylabus dla przedmiotów dla specjalności „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabusy dla przedmiotów wspólnych dla specjalności Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody oraz Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza:

Rok I semestr 1 wspólny      Rok I semestr 2 wspólny      Rok II semestr 3 wspólny     

Rok II semestr 4 wspólny     Rok III semestr 5 wspólny     Rok III semestr 6 wspólny

Sylabusy dla specjalności Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody:

Rok I semestr 2 OiGZP      Rok II semestr 3 OiGZP      Rok II semestr 4 OiGZP

Rok III semestr 5 OiGZP      Rok III semestr 6 OiGZP

Sylabusy dla specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza:

Rok I semestr 2 OZEGOiOP      Rok II semestr 3 OZEGOiOP

Rok II semestr 4 OZEGOiOP      Rok III semestr 5 OZEGOiOP

Rok III semestr 6 OZEGOiOP

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ochrona Środowiska, studia I stopnia, profil praktyczny

Wróć do góry