Kadra dydaktyczna

Kadra Katedry Ochrony Środowiska

Kierownik katedry dr Mariusz Klich, Profesor Uczelni
e-mail: ekoryby1@wp.pl

Profesorzy:

Adiunkci

Eksperci, zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych

Wróć do góry