Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnonaukowych wykładach na aktualne tematy związane z ochroną środowiska. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów powinien skontaktować się z z Uczelnianym  Centrum Edukacji Ustawicznej ANS w Tarnowie (email: uceu@anstar.edu.pl , telefon: 14 63 16 568). Prosimy o zgłoszenia nie później niż do środy poprzedzającej wybrany piątkowy wykład do godziny 12.00.

TEMATY TARNOWSKICH PIĄTKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Data: 1 marca 2024, godz. 10.00 

Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek

Prowadzący: dr Mariusz Klich, Katedra Ochrony środowiska, Akademia Tarnowska

W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.


Data: 15 marca 2024, godz. 10.00 

Temat: Cykl ksantofilowy jako jeden z mechanizmów fotoprotekcyjnych roślin

Prowadzący: mgr Monika Olchawa-Pajor, Katedra Ochrony środowiska, Akademia Tarnowska

W skrócie: W warunkach naturalnych, niezależnie od typu siedliska ilość docierającej do fotoautotrofów energii słonecznej ulega ciągłym wahaniom. Szczególnie niebezpieczne jest zbyt duże natężenie światła. Wówczas kompleksy zbierające światło (LHC) absorbują więcej energii niż jest to konieczne do wydajnej fotosyntezy, co w efekcie może skutkować nie tylko fotooksydacją fotosystemów, ale i śmiercią organizmu. Jedną z grup związków, która pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu i ochronie aparatu fotosyntetycznego są karotenoidy, a cykliczne konwersje części z nich oparte głównie na deepoksydacji i epoksydacji oraz w mniejszym stopniu na dehydroksylacji i hydroksylacji lub deoksydacji i oksydacji stanowią fundament biochemicznych procesów fotoprotekcyjnych zwanych cyklami ksantofilowymi.


Data: 29 marca 2024, godz. 10.00 

Temat: Górnictwo odkrywkowe chirurgiem plastycznym środowiska

Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska, Katedra Ochrony środowiska, Akademia Tarnowska

Eksploatacja kopalin zawsze oddziałuje na większość komponentów środowiska. Degradacji ulega m in. powierzchnia ziemi, rośliny, zaburzone zostają stosunki wodne. Jednak szereg negatywnych zmian można uniknąć stosując środki minimalizujące. Prowadząc rekultywacje podczas eksploatacji i po jej zakończeniu możemy utworzyć zupełnie nowe tereny, leśne, wodne, rolne lub rekreacyjne. Podczas wykładu zostaną omówione przykłady rekultywacji zakończonych sukcesem.


Wróć do góry