Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnych wykładach na aktualne tematy związane z ochroną środowiska. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów powinien skontaktować się z z Uczelnianym  Centrum Edukacji Ustawicznej ANS w Tarnowie (email: uceu@anstar.edu.pl , telefon: 14 63 16 568). Prosimy o zgłoszenia nie później niż do środy poprzedzającej wybrany piątkowy wykład do godziny 12.00.

TEMATY TARNOWSKICH PIĄTKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 2022/2023

piątek 25 listopad 2022, godz. 10.00 

Temat: Górnictwo a ochrona środowiska

Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska – Katedra Ochrony środowiska ANS w Tarnowie

Eksploatacja kopalin zawsze oddziałuje na większość komponentów środowiska. Degradacji ulega m in. powierzchnia ziemi, rośliny, zaburzone zostają stosunki wodne. Jednak szereg negatywnych zmian można uniknąć stosując środki minimalizujące. Prowadząc rekultywacje podczas eksploatacji i po jej zakończeniu możemy utworzyć zupełnie nowe tereny, leśne, wodne, rolne lub rekreacyjne. Podczas wykładu zostaną omówione przykłady rekultywacji zakończonych sukcesem.


piątek 16 grudnia 2022, godz. 10.00 

Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek

Prowadzący: dr Mariusz Klich – Katedra Ochrony środowiska ANS w Tarnowie

W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.


piątek 27 stycznia 2023, godz. 10.00 

Temat: Karotenoidy

Prowadzący: mgr Monika Olchawa-Pajor – Katedra Ochrony środowiska ANS w Tarnowie

W skrócie: O karotenoidach zazwyczaj wspomina się podczas omawiania fotosyntezy, słusznie podkreślając ich rolę w funkcjonowaniu i ochronie aparatu fotosyntetycznego. Warto jednak wiedzieć, że barwniki te występują nie tylko u fotoautotrofów. Jeśli jesteście ciekawi u jakich organizmów obecne są karotenoidy oraz jakie pełnią u nich funkcje nie możecie przegapić tego wykładu.


piątek 17 marzec 2023, godz. 10.00 

Temat: Metale ciężkie w żywności

Prowadzący: dr inż. Katarzyna Maj-Zajezierska – Katedra Ochrony środowiska ANS w Tarnowie

W skrócie: Metale ciężkie w żywności Zdrowa żywność, to taka która ma za zadanie dostarczyć nam niezbędnych minerałów, ale co jeśli jest zanieczyszczona przez niepożądane związki chemiczne takie jak metale ciężkie? Skąd się biorą metale ciężkie w warzywach i owocach, które spożywamy? Jakie są dopuszczalne normy dziennego spożycia i kto czuwa nad tym czy są one spełnione? Jaki wpływ metale ciężkie mają na nasze organizmy? Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną przedstawione w trakcie wykładu.

Wróć do góry