Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Kierunku Praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Praca w konkretnym środowisku daje możliwość obserwacji, mobilizuje do myślenia oraz szukania źródeł wszelkich nieprawidłowości czy dysfunkcji życia społecznego. Student doświadczając określonych zachowań klientów ma możliwość zyskania umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy się jak postępować zarówno merytorycznie jak i formalnie w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim uczy się nawiązywać relacje z drugim człowiekiem potrzebującym pomocy. Sytuacje te stwarzają możliwość nauki często trudnych relacji interpersonalnych.

Student Kierunku Praca Socjalna  I stopnia –  studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką w trakcie trwania II roku studiów (IV semestr) w wymiarze 720 godzin zegarowych (czyli 960 godzin lekcyjnych)  – 6 godzin zegarowych dziennie (czyli 8 godzin lekcyjnych).

 Student Kierunku Praca Socjalna  II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką po II roku studiów (II semestr)
w wymiarze 360 godzin zegarowych (czyli 480 godzin lekcyjnych) – 6 godzin zegarowych dziennie (czyli 8 godzin lekcyjnych).

Opiekun praktyk na kierunku Praca Socjalna: mgr Ewa Siedlik

 

Pliki do pobrania:

Praktyki 2023/2024:

 1. Kierunkowy Regulamin Praktyk: pobierz plik DOC

 2. Dziennik praktyk: pobierz plik PDF lub pobierz plik DOC

 3. Instrukcja przebiegu praktyk: pobierz plik DOC

 4. Karta oceny studenta: pobierz plik DOC

 5. Protokół hospitacji praktyki zawodowej: pobierz plik DOC

 6. Lista ośrodków przyjmujących na praktyki w roku akademickim 2023/2024: pobierz plik DOC

 7. Dane adresowe miejsca odbywania praktyki: pobierz plik DOC

 8. Zgoda na odbycie praktyk: pobierz plik DOC

 9. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem praktyk: pobierz plik DOC

 10. Wniosek o zaliczenie czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia: pobierz plik DOC

 

 

Wpisy archiwalne (2022/2023):

 1. Kierunkowy Regulamin Praktyk: pobierz
 2. Dziennik praktyk: pobierz
 3. Instrukcja przebiegu praktyk: pobierz
 4. Karta oceny studenta: pobierz
 5. Protokół hospitacji praktyki zawodowej: pobierz
 6. Lista ośrodków przyjmujących na praktyki (2022/2023) : pobierz
 7. Dane adresowe miejsca odbywania praktyk: pobierz
 8. Zgoda na odbycie praktyk: pobierz
 9. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk: pobierz

 

Wpisy archiwalne:

Wróć do góry