Konferencja naukowa pod tytułem

Rola przedsiębiorstw społecznych i wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych 

 7 grudnia 2021 r.

Organizatorem wydarzenia były Katedra Ekonomii i Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Wróć do góry