W dniu 2 grudnia 2021 r. studenci II roku  kierunku praca socjalna ramach zajęć
z metodyki pracy socjalnej gościli przedstawicieli tarnowskich służb: sierż. sztab. Panią Kingę Siedlecką  – Dzielnicową Komisariatu Policji Tarnów- Zachód oraz Pana Pawła Dziurę – Starszego Inspektora Straży Miejskiej w Tarnowie. Podczas spotkania zaproszeni Goście przedstawili specyfikę swojej pracy w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemu społecznego jakim jest bezdomność. Spotkanie było okazją do praktycznego zapoznania się studentów z zasadami interdyscyplinarnej współpracy między służbami w celu  poszukiwania skutecznych sposobów rozwiązania problemów społecznych.

Wróć do góry