W dniu 29 listopada 2021 roku studenci II roku kierunku praca socjalna uczestniczyli w lekcji muzealnej w ramach przedmiotu działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez dr hab.  Roberta Kłaczyńskiego prof. PWSZ . W czasie zajęć studenci zapoznali się z historią miasta Tarnowa, najważniejszymi  tarnowskimi zabytkami: Park Strzelecki z Mauzoleum Generała Józefa Bema, Bazylika Katedralna Narodzenia NPM, Bima nieistniejącej już synagogi.

Wróć do góry