Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Lwowa na Ukrainie w dniach 1 do 3 czerwca 2018 roku. W wyciecze wzięło udział 60 Studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Zajęcia praktyczne na kierunku praca socjalna z przedmiotu wychowanie fizyczne z elementami samoobrony prowadzone przez mgr. Roberta Wardzałę.

Wróć do góry