Wizyta studentów kierunku praca socjalna w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielona Przystań”

W dniu 3 listopada 2021 r. studenci II roku  kierunku praca socjalna, w ramach zajęć
z metodyki pracy socjalnej wybrali się z wizytą studyjną do Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i udziela tym  osobom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym. Studenci mieli okazję zapoznać się  profilem działalności Placówki, jej celami i misją a także z organizacją i specyfiką funkcjonowania. Spotkanie było także okazją do rozwija wiedzy o praktycznych  formach o metodach pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Wróć do góry