Harmonogramy realizacji programu studiów dla kierunku Praca Socjalna

 

Rok akademicki 2022/2023:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (lic.): pobierz

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (lic.): pobierz

Studia stacjonarne drugiego stopnia (SUM): pobierz

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (SUM): pobierz

 

 

Harmonogram dla I roku studia I stopnia (licencjat) 2021/2022

PS1_zal_4_harmonogram_realizacji_programu_studiow_STACJONARNE_po zmianie form

PS1_zal_4_harmonogram_realizacji_programu_studiow_NIESTACJONARNE_po zmianie form

Harmonogram dla I roku studia II stopnia (magister) 2021/2022

PS2_zal_4_harmonogram_realizacji_programu_studiow_STACJONARNE_po zmianie form

PS2_zal_4_harmonogram_realizacji_programu_studiow_NIESTACJONARNE_po zmianie form

Harmonogram dla II i III roku studia I stopnia (licencjat) 2021/2022

Praca socjalna_Stacjonarne_profil praktyczny

Harmonogram Zajęć Praca Socjalna 2019 niestacj.

Harmonogram dla II roku studia II stopnia (magister) 2021/2022

Harmonogram_realizacji_programu_studiow_PS2_S

Harmonogram_realizacji_programu_studiow_PS2_N

Efekty uczenia się

PS1_tabela_efektow_uczenia_sie_(studia pierwszego stopnia)

PS2_tabela_efektow_uczenia_sie_(studia drugiego stopnia)

Wróć do góry