Co roku najlepsi absolwenci są nagradzani medalami, początkowo były to medale dla  „wyróżniających się Absolwentów PWSZ w Tarnowie”, a wraz z kolejnymi zmianami nazwy uczelni dla „wyróżniających się Absolwentów ANS w Tarnowie” i  „wyróżniających się Absolwentów AT w Tarnowie”. W grupie nagrodzonych nie brakuje absolwentów Chemii. Poniżej osiągnięcia, z których dumni są nasi studenci, absolwenci oraz  cała społeczność akademicka.

KONFERENCJE

 • Pietruś W.; Machalska E.; Golonka, D.; Barańska M.; Bojarski A.J.; Kurczab R., Exploring the influence of fluorine substitution on tuning the hydrogen and halogen bonds properties in a series of fluorine derivatives of para-halogenated anilines; Nano and Fast Vibrational Spectroscopy, Kraków, Poland, 2019.06.17-18, Book of abstracts, p.40.
 • Sekuła E., Oznaczanie miedzi, manganu i chromu w winie; Konferencja „Smart World – człowiek, nauka, technologia” PWSZ Tarnów, 2018.05.16
 • Smoleń P., Oznaczanie zawartości manganu, miedzi oraz niklu w ziarnach i naparach kawy metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej; Konferencja „Smart World – człowiek, nauka, technologia” PWSZ Tarnów, 2018.05.16
 • Smoleń P.; Sekuła E., Determination of copper, manganese and chromium in wine , II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka”, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa, 2018.01.18-19
 • Dobosz J., Promieniotwórczość w środowisku; Sesja Studenckich Kół naukowych: „Interdyscyplinarność badań naukowych jako droga do wielkich odkryć naukowych” PWSZ Tarnów, 2016.05.17
 • Dorosz A., Reakcje enzymatyczne; Sesja Studenckich Kół naukowych: „Interdyscyplinarność badań naukowych jako droga do wielkich odkryć naukowych” PWSZ Tarnów, 2016.05.17
 • Węgiel K., Zuziak E; udział w „Magic of Chemistry Show” w ramach projektu „European Chemistry and Chemical Engineering Education Network”, Mediolan, 2012.04

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 • Pietruś W., Kurczab R., Kalinowska-Tłuścik J., Machalska E., Golonka, D., Barańska M., Bojarski A.J., Influence of fluorine substitution on nonbonding interactions in selected  para-halogeno anilines, ChemPhysChem, 2021, 20, 2115–2127;
 • Michalczyk E., Kurczab R., Assessment of poultry eggs freshness using FTIR spectroscopy combined with HCA and PCA methods. Sci. Tech. Innov., 2018, 2, 7–12;
 • Kleszcz K., Jędryka W., Cadmium in pork and poultry liver in southern Poland, Sci. Tech., Innov., 2018; 3 (2): 9-12;
 • Podwika W., Kleszcz K., Krośniak M., Zagrodzki P., Copper, Manganese, Zinc, and Cadmium in Tea Leaves of Different Types and Origin, Biological Trace Element Research, 2018 vol: 183 (2) pp: 389-395;
 • Smoleń P.; Sekuła E., Kleszcz K., Determination of copper, manganese and chromium in wine; Sci. Tech. Innov., 2017, 1, 35-37;
 • Kleszcz K., Martyna M., Determination of cerium in ferrocerium lighter flint stone using Uv-Vis spectrophotometry; Sci. Tech., Innov., 2017; 4 (3): 125-128;
 • Martowicz M., Kosiba A., Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa, Tarnowskie Colloquia Naukowe, 2017, 111-117;
 • Łoch J., Michońska A., Kurczab R., Study of the influence of the UV radiation and temperature on the degradation of pharmaceutical formulations containing aspirin using FTIR spectroscopy and chemometrics, Health Prmot. Phys. Act., 2016, 1, 91–104;

NAGRODY I WYRÓZNIENIA

 • Izabela Leszczyńska – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta ANS w Tarnowie” (2022)
 • Dominika Rzeźnik – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta ANS w Tarnowie” (2022)
 • Kacper Tomaszewski – uhonorowany dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Finger print FTIR – testowanie nowej reprezentacji finger printu binarnego bazującego na widmach FTIR w Zagadnieniu regresji”(2022)
 • Adrian Cisło – uhonorowany dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Badanie czystości wód rzecznych w okolicach Tarnowa” (2022)
 • Emilia Częczek – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2021)
 • Aleksandra Anioł  – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Charakterystyka procesu aktywacji cząsteczki tlenu molekularnego na solwatowanych wybranych metalach przejściowych (3d)” (2021)
 • Stefania Wasiela – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2020)
 • Dominika Czarna  – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Oznaczanie pierwiastków toksycznych we włosach metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej” (2020)
 • Anna Wantuch – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2019)
 • Dominika Golonka  – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Badania spektroskopowe i teoretyczne wpływu podstawienia fluorem na tworzenie molekularnych oddziaływań na przykładzie pochodnych aniliny” (2019)
 • Aleksandra Kusior – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową:„Wpływ nieorganicznych związków wanadu na krytyczne stężenie micelizacji chlorku N‑dodecylopirydyniowego” (2018)
 • Piotr Smoleń – uhonorowany medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” oraz nagrodą rzeczową za zaangażowanie i pracę na rzecz uczelni w trakcie studiów (2018)
 • Ewelina Michalczyk – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2017)
 • Patrycja Starzec – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową:„Oznaczanie zawartości manganu, miedzi oraz niklu w kawie metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną” (2017)
 • Aleksandra Dorosz – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Monitorowanie profilu metabolomicznego pszenicy z wykorzystaniem metod chemometrycznych i spektroskopii FTIR” (2016)
 • Karolina Swaczyna – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Charakterystyka surowców na bazie Helianthus tuberosus do pozyskiwania związków polifenolowych” (2016)
 • Paulina Bilińska – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Wpływ czasu gotowania syropów przygotowanych z owoców czarnego bzu na obecność analizowanych składników” (2016)
 • Wioletta Podwika – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2016)
 • Ewa Machalska – uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Synteza i charakterystyka nanostrukturalnych kompozytów katodowych C/S dla akumulatorów lito‑siarkowych” (2015)
 • Magdalena Kosiba – uhonorowana Nagroda im. Tadeusza Tertila za najlepszą prace licencjacką tematycznie związaną z Tarnowem oraz dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową: „Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa” (2015)
 • Żaneta Wielgus – uhonorowana medalem dla „Wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” (2015)
Wróć do góry