11 października 2013 r.
Temat: „Tajemnice witamin.” dr Dariusz Latowski,
Kiedy związek chemiczny jest witaminą? Jak dzielimy witaminy? Na czym polega biologiczna funkcja witamin? Jakie właściwości chemiczne witamin decydują o ich istotności w proce się podtrzymywania życia? Czy witaminy wpływają na odchudzanie, budowę masy mięśniowej, długość życia i szybkość starzenia się? To tylko niektóre pytania, które pomogą nam odkryć tajemnicę witamin.

15 listopada 2013 r.
Temat: „Czy jemy zdrowo?” dr Marek Meus, dr Anna Łaptaś,
Czy kanapka z szynką i rzodkiewką popijana Pepsi to zdrowe czy nie? Jakie najbardziej szkodliwe substancje można spotkać w żywności? Czego należy się wystrzegać przygotowując posiłki? Na te i podobne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas spotkania.

13 grudnia 2013 r.
Temat: „Chemiczna broń masowej zagłady” prof. dr hab. Janusz J. Sepioł,
W prezentacji została przedstawiona charakterystyka najważniejszych związków chemicznych, które znajduj ą się w arsenale bojowych środków chemicznych takich jak: i peryt, sarin, soman oraz bojowe związki chemiczne odkryte po 1945 r. Zaprezentowana została także krótka historia odkryć jak i zastosowania w praktyce wojennej tych związków organicznych. Wymienione zostały próby zastosowania pewnych bojowych związków chemicznych na ziemiach polskich w czasie I Wojny Światowej w 1915 r. – w związku ze zbliżającą się setną rocznicą tych wydarzeń. Wspomniane było zanieczyszczenie wód Bałtyku bojowymi środkami chemicznymi po I i II Wojnie Światowej.

17 stycznia 2014 r.
Temat: „Tlen – pierwiastek życia i śmierci” prof. dr hab. Agnieszka Pattek – Janczyk,
Czy tlen tak bardzo rozpowszechniony na naszej planecie, występujący w stanie wolnym i w ogromnej liczbie związków chemicznych, może być szkodliwy? Tlenu potrzebujemy głównie do oddychania. Bez tlenu człowiek jest w stanie przeżyć zaledwie kilka minut. Jeżeli tak, to dlaczego oddychanie czystym tlenem przez dłuższy czas powoduje zwłóknienie płuc, a podawanie tlenu wcześniakom w inkubatorach prowadziło nawet do ślepoty noworodków? Dlaczego zatem tlen jest toksyczny? Co to są tzw. „reaktywne formy tlenu” (RFT) i jak działają na żywe organizmy. Na czym polega terapia fotodynamiczna i jak tlen singletowy jest wykorzystywany do niszczenia komórek nowotworowych. Te wszystkie problemy zostały poruszone na spotkaniu.

14 marca 2014 r.
Temat: „Dobre rady na odpady czyli rzecz o recyklingu” dr Małgorzata Martowicz,
Czym jest i na czym polega recykling? W jakim celu jest stosowany? Jakie surowce nadają się do przetworzenia? Co robi się z odpadów w procesie recyklingu? O czym mówi związana z recyklingiem zasada 3R? Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące jednej z metod ochrony środowiska naturalnego.

Wróć do góry