21 października 2011 r.
Temat: „Kwas węglowy a zadyszka” dr Dariusz Latowski,
Czym jest zadyszka, dlaczego trudno ją opanować i dlaczego towarzyszy każdej formie wysiłku? Jaką rolę w tym procesie odgrywa kwas węglowy(IV)? Czy rzeczywiście polega ona na wzmożonym pobieraniu tlenu? Dlaczego pH krwi nie ulega zmianie mimo, iż komórki wytwarzają substancje obniżające pH? Czy jest jakiś związek między zadyszką, kwasem węglowym(IV), hemoglobiną i pH krwi? Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć w czasie spotkania zatytułowanego.

18 listopada 2011 r.
Temat: „Czy na pewno wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności i ich wpływ na nasze zdrowie” dr Małgorzata Martowicz,
Tajemnicze liczby E na opakowaniach żywności. Piąty rodzaj smaku a chemia. Napój owocowy, który nie miał nigdy kontaktu z owocami. Barwne produkty bez sztucznych barwników – prawda, oszustwo czy chwyt reklamowy? Co Ustawodawca mówi o chemicznych dodatkach do żywności, które z nich dopuszcza i w jaki sposób ogranicza ich spożycie?

9 grudnia 2011 r.
Temat: „WWA i ich wpływ na zdrowie człowieka. Świąteczne wędliny z domowej wędzarni” dr Marek Meus,
We współczesnym świecie coraz częściej kupujemy ekologiczną żywność ze względu na ochronę naszego zdrowia. Czy w pełni jesteśmy chronić tereny przeznaczone do produkcji żywności ekologicznej przed zanieczyszczeniami z grupy WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Czy naturalne wędzenie i grillowanie potraw jest zdrowe?

20 stycznia 2012 r.
Temat: „Świat kolorów widzialnych i niewidzialnych” dr Jarosław Wilamowski,
Dlaczego trawa jest zielona, pomidory czerwone, a papier śnieżnobiały? Jak znakuje się banknoty? Jak chemicy poznają budowę związków? Udział w spotkaniu pozwolił poznać odpowiedzi na te i szereg innych pytań. Podczas wykładu omówiono m. in.: mechanizm postrzegania kolorów, rolę wybranych barwników naturalnych i syntetycznych oraz reakcji barwnych w życiu codziennym i analizie chemicznej, znaczenie fal elektromagnetycznych spoza zakresu widzialnego oraz podstawy spektroskopii – podstawowej metody analizy substancji chemicznych. Omawiane zagadnienia ilustrowane zostały demonstracjami m. in. efektów fluorescencji, solwatochromii i chemiluminescencji.

10 lutego 2012 r.
Temat: „NANO nie jest małym kawałkiem dużego” prof. dr hab. Agnieszka Pattek-Janczyk,
Czy rzeczywiście nanocząstki jakiejś substancji posiadają inne właściwości fizyczne i chemiczne niż duży przedmiot zrobiony z tego samego materiału? A jeżeli tak jest, to jaka jest przyczyna tego zjawiska? Dlaczego nanocząstki srebra wykazują właściwości bakterio- i grzybobójcze, a złoto od dawna uważane za pierwiastek chemicznie bierny, osadzone w postaci nanocząstek na nośniku, staje się aktywnym i selektywnym katalizatorem wielu reakcji chemicznych? No i w jaki sposób pole magnetyczne może być pomocne w szybkim doprowadzeniu leku do chorego miejsca w organizmie? Odpowiedzi na te i podobne pytania daje dziś ogromnie szybki rozwój nanonauki i nanotechnologii.

9 marca 2012 r.
Temat: „Hormony w życiu człowieka” prof. dr hab. Janusz J. Sepioł,
Naturalnie występujące w organizmie człowieka hormony takie jak estrogeny, testosteron czy progesteron odgrywają bardzo dużą rolę. W trakcie prezentacji została przedstawiona struktura wymienionych hormonow, drogi ich powstawania, a także charakterystyka chemiczna. Ponadto zostały zaprezentowane inne związki organiczne o dużej aktywności biologicznej, między innymi dopamina, serotonina, czy tez fenyloetyloamina.

20 kwietnia 2012 r.
Temat: „Współczesna medycyna bez biomateriałów -niemożliwe!” dr Joanna Kowal,
Jakie właściwości muszą wykazywać materiały stosowane w medycynie? Biozgodność – jak komórki żywego organizmu reagują na wprowadzenie „obcej” substancji? Jedna tabletka leku na tydzień czyli systemy do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych. Resorbowalne implanty – rewolucja w ortopedii. Nowa dziedzina wiedzy – inżynieria tkankowa – odbudowa uszkodzonych organów. To tyko wybrane przykłady zastosowań, które zostały omówione na wykładzie.

18 maja 2012 r.
Temat: „Czy należy bać się chemii i technologii chemicznej?” prof. dr hab. Roman Dziembaj,
Konfrontacja powszechnego wyobrażenia o chemii i technologii chemicznej z rzeczywistością. Przykłady rozwiązań istotnych problemów ludzkości już dokonane lub oferowane przez technologię chemiczną.

15 czerwca 2012 r.
Temat: „O lodówkach, bombie atomowej i medycynie” dr inż. Jerzy Nosek,
Odkrycie fluoru – badania nad syntezami na uniwersytetach. Osobny świat – przemysł – dlaczego dochodziło do wypadków przy układach chłodniczych. Jak sobie poradzono czyli pierwszy krok, gdy związki fluoru trafiły do praktyki i jakie były tego skutki. Projekt Manhattan. Anestetyki fluorowane oraz tzw. „sztuczna krew” – czyli o pokojowych zastosowaniach związków fluorowych.

Wróć do góry