12 października 2012 r.
Temat: „Biochemia pamięci” dr Dariusz Latowski,
Co to jest pamięć? Jaki jest biochemiczny mechanizm zapamiętywania? Czy dieta może wpływać na proces uczenia się? Jak pracują i jak kontaktują się komórki nerwowe? Rola cząsteczek chemicznych w regulacji pamięci. To tylko niektóre zagadnienia o jakich była mowa w czasie spotkania.

16 listopada 2012 r.
Temat: „Znaczenie gazów dla życia na Ziemi” dr Małgorzata Martowicz,
Czy ditlenek węgla to tylko zagrożenie dla środowiska czy może przynosić nam jakieś korzyści? Dlaczego jeden ozon jest dobry a inny zły i jak one oddziałują na nasze życie? Jakie zagrożenia czyhają na nas w atmosferze ziemskiej? Czy wodór może stać się paliwem przyszłości? Podczas spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące gazów w naszym otoczeniu.

14 grudnia 2012 r.
Temat: „Czy azotany obecne w żywności mają wpływ na nasze zdrowie?” dr Marek Meus,
Zdrowie człowieka narażone jest na różne trucizny przedostające się wraz z pożywieniem. Jedną z nich są azotany(V) zawarte w warzywach, w konserwowanym mięsie oraz wodzie. Co nam grozi z ich strony? Jak się bronić przed ich nadmiernym przedostawaniem się do naszego organizmu?

11 stycznia 2013 r.
Temat: „Ogniwa paliwowe – sposób na kryzys energetyczny” dr Tadeusz Bieszczad,
Czy ropa naftowa i gaz ziemny muszą być podstawowym i surowcami energetycznymi? Czy wodór, pozyskiwany z różnych substancji, może być bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym źródłem energii elektrycznej? Czy polski węgiel może być „czystym” paliwem? Czy mogą samochody i inne pojazdy mechaniczne być napędzane czystą wodą? Na te i jeszcze inne pytania otrzymywaliśmy odpowiedź na piątkowym spotkaniu.

8 lutego 2013 r.
Temat: „Leki i trucizny – substancje chemiczne przyjazne i wrogie” prof. dr hab. Agnieszka Pattek – Janczyk,
Czy leki mogą szkodzić a trucizny pomagać? Jakie czynniki wpływają na działanie związków chemicznych na ludzi? Zależność „dawka – reakcja” czyli skutki działania związków chemicznych na organizm. Jak działają paracetamol i aspiryna oraz na czym polegała tragedia kobiet zażywających talidomid? M. in. na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas spotkania.

8 marca 2013 r.
Temat: „Działanie hormonów na organizm człowieka” prof. dr hab. Janusz J. Sepioł,
Na spotkaniu przedstawiono wybrane, różnorodne hormony, które w istotny sposób wpływają na procesy życiowe w organizmie człowieka. Zaprezentowano wzory chemiczne hormonów oraz drogi ich powstawania.

12 kwietnia 2013 r.
Temat: „Zdrowe dodatki do żywności – czy istnieją?” dr Małgorzata Martowicz,
Czy litera „E” i trzycyfrowa liczba na opakowaniu musi oznaczać, że towar nie jest zdrowy? Czy pod tajemniczym oznaczeniem może kryć się substancja zupełnie naturalna, nieszkodliwa dla naszego zdrowia? Czy dodatki do żywności poprawiając wygląd jedzenia, jego smak i trwałość spełniają normy toksykologiczne? Konserwanty, barwniki, emulgatory i zagęstniki, wzmacniacze smaku – to niektóre spośród dodatków do żywności o jakich była mowa w czasie spotkania.

14 czerwca 2013 r.
Temat: „Czy wanad może zastąpić insulinę w leczeniu cukrzycy?” dr Ryszard Gryboś,
Na spotkaniu przedstawione zostały klasyczne oraz alternatywne metody leczenia cukrzycy, między innymi zastosowanie kompleksów wanadu lub wyciągów z roślin i grzybów.

Wróć do góry