Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, a przeciwnie może być przyjemnością.

Dla uczniów zainteresowanych chemią oraz naukami jej pokrewnymi (biochemią, biotechnologią, cheminformatyką, farmacją, toksykologią) mamy w ofercie zarówno propozycję wykładów popularnonaukowych jak również jak również warsztatów wprowadzających uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym.

· Propozycje dla szkół podstawowych:

Tarnowski Konkurs Chemiczny

– Tarnowskie Piątki Chemiczne dla szkół podstawowych: 8.03.2024, 5.04.2024 oraz 19.04.2024 r., szczegóły na stronie,

– „Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w  Akademii Tarnowskiej”, projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, nr projektu POPUL/SP/0040/2023/01, obejmujący łącznie 36 wykładów, 18 warsztatów i 1 konkurs popularnonaukowy z zakresu chemii i fizyki. Czas trwania projektu wrzesień 2023 – kwiecień 2025 r. Szczegóły na stronie internetowej https://psaa.atar.edu.pl/  

– Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Małopolskiej Nocy Naukowców.

· Propozycje dla szkół ponadpodstawowych:

– Tarnowskie Piątki Chemiczne dla uczniów klas maturalnych w październiku i listopadzie 2023 r. oraz dla uczniów klas 1-3 liceów i 1-4 techników w marcu i kwietniu, szczegóły na stronie,

– Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii z zadaniami typu maturalnego oraz kanał Naukowego Koła Chemików OZON z doświadczeniami chemicznymi.

– „Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w  Akademii Tarnowskiej”, projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, nr projektu POPUL/SP/0040/2023/01, obejmujący łącznie 36 wykładów, 18 warsztatów i 1 konkurs popularnonaukowy z zakresu chemii i fizyki. Czas trwania projektu wrzesień 2023 – kwiecień 2025 r. Szczegóły na stronie internetowej https://psaa.atar.edu.pl/  

– Wykłady oraz pokazy doświadczeń chemicznych podczas Małopolskiej Nocy Naukowców,

– Wykłady oraz pokazy doświadczeń chemicznych podczas Dni Otwartych Akademii Tarnowskiej.

– Spotkania z Katedrą Chemii odbywające się w wybrane piątki, podczas których uczniowie mają możliwość posłuchania o kierunkach chemicznych (warunkach studiowania, możliwościach rozwoju zainteresowań, perspektywach pracy) oraz zobaczenia laboratoriów chemicznych. Celem uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt z Kierownikiem Katedry Chemii: dr Agatą Ladą (a_lada@atar.edu.pl).

Katedra Chemii od kilku lat obejmuje opieką naukową i dydaktyczną klasy patronackie zapraszając uczniów do udziału w zajęciach odbywających się w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, podczas których uczniowie pracując w sposób badawczy, mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

W roku szkolnym 2023/2024 zainteresowanie przystąpieniem do współpracy zgłosiły szkoły:

· Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach,

· I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego,

· II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Tarnowskiego,

· III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza,

· IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II,

· XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT im. J. Szczepanika.

Uczniów i Nauczycieli szkół ponadpodstawowych zapraszamy również do udziału w cyklicznym wydarzeniu: Dzień z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. To propozycja dla szkół z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i z obrzeży województwa małopolskiego. Podczas jednego spotkania uczniowie będą mieli możliwość wysłuchania wykładów z chemii, matematyki i ekologii oraz poznania aktywności studentów kół naukowych działających przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu:

email: wmp@atar.edu.pl tel. 014 63 16 530, 014 63 16 531

Wróć do góry