Państwowa szkoła wyższa w Tarnowie została utworzona 19 maja 1998 r. jako Wyższa Szkoła Zawodowa, a wśród pierwszych 9 prowadzonych na niej specjalności była Chemia Stosowana. 20 maja 1999 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową poszerzając znacząco ofertę dydaktyczną. W lutym 2002 r. mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci PWSZ w Tarnowie w gronie których znaleźli się absolwenci kierunku CHEMIA.


Przez ponad 20 lat obecności w systemie szkolnictwa wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wypracowała pozycję nie tylko najstarszej, ale i największej oraz najchętniej wybieranej uczelni zawodowej w Polsce, która jako jedyna z tego typu szkół wyższych miała w swojej ofercie edukacyjnej kierunki chemiczne.


Od 1 marca 2022 roku PWSZ w Tanowie przyjęła nazwę Akademia Nauk Stosowanych, a od 1 czerwca 2023 roku stała się Akademią i zmieniła nazwę na Akademia Tarnowska!


Cechą chemii jest jej uniwersalność oraz to, że studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych stąd wysoki udział ćwiczeń laboratoryjnych i poznawanie zakładów pracy. To te czynniki sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Praktyki i staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia, a licencjat jest przepustką na studia magisterskie. Absolwenci Chemii znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, przedsiębiorstwach chemicznych, a także w przedsiębiorstwach handlowych polskich i zagranicznych zajmujących się dystrybucją odczynników i sprzętu pomiarowego. Absolwenci Chemii poszukiwani są również w laboratoriach Europy Zachodniej, gdzie coraz wyraźniej można zaobserwować rysujący się deficyt wśród specjalistów tej specjalności.

A gdzie konkretnie trafili nasi absolwenci i co powiedzieli o studiowaniu chemii w uczelni tarnowskiej… ?


dr Krzysztof Kleszcz

Data wywiadu: 15-09-2014

mgr inż. Krystian Węgiel

Data wywiadu: 16-09-2014

mgr inż. Tomasz M. Majka

Data wywiadu: 17-09-2014

mgr inż. Marek Chyc

Data wywiadu: 18-09-2014

mgr Łukasz Habel

Data wywiadu: 22-09-2014

lic. Ewa Zuziak

Data wywiadu: 26-09-2014

mgr Piotr Wrona

Data wywiadu: 30-09-2014

mgr Jadwiga Kania

Data wywiadu: 3-10-2014

lic. Artur Wzorek

Data wywiadu: 16-10-2014

dr Rafał Kurczab

Data wywiadu: 22-06-2015

mgr Monika Piekielniak-Kozik

Data wywiadu: 26-06-2015

mgr Jakub Dybaś

Data wywiadu: 29-06-2015

dr Kacper Drużbicki

Data wywiadu: 3-07-2015

lic. Katarzyna Kubicz

Data wywiadu: 10-09-2015

mgr Łukasz Siąkała

Data wywiadu: 23-06-2016

mgr Daniel Szczerba

Data wywiadu: 28-06-2016

dr inż. Sebastian Pater

Data wywiadu: 30-06-2016

dr Piotr Łątka

Data wywiadu: 12-09-2017

mgr Wojciech Pietruś

Data wywiadu: 2-10-2017

mgr inż. Grzegorz Kułaga

Data wywiadu: 20-10-2017

mgr Ewa Machalska

Data wywiadu: 10-11-2017

mgr Magdalena Świądro

Data wywiadu: 13-06-2018

mgr Kamil Synowiec

Data wywiadu: 30-06-2018

mgr inż. Natalia Merchut

Data wywiadu: 6-07-2019

mgr Karolina Madej

Data wywiadu: 12-07-2019

dr Magdalena Włodek

Data wywiadu: 15-07-2019

mgr Anna Słowik

Data wywiadu: 02-09-2019

mgr Wioletta Jędryka

Data wywiadu: 30-07-2020

mgr Ada Falkowska

Data wywiadu: 17-07-2022

mgr Piotr Smoleń

Data wywiadu: 11-08-2022

Wróć do góry