Semestr zimowy:

·         Chemia I rok (stacjonarne)

Egzamin z Podstaw Chemii

Egzamin z Chemii Środowiska

·         Chemia II rok (stacjonarne, Kontrola Jakości w Chemii)

Egzamin z Analitycznych Metod Instrumentalnych

Egzamin z Chemii Nieorganicznej

Egzamin z Chemii Organicznej

·         Chemia III rok (stacjonarne, Chemia Medyczna)

Egzamin z Biochemii i Biologii

Egzamin z Chemii Polimerów

Egzamin z Technologii Chemicznej

Semestr letni:

·         Chemia I rok (stacjonarne)

Egzamin z Chemii Analitycznej

Egzamin z Fizyki

Egzamin z Matematyki

·         Chemia II rok (stacjonarne, Kontrola Jakości w Chemii)

Egzamin z Chemii Fizycznej

Egzamin z Chemii Materiałów

Egzamin z Lektoratu z języka angielskiego

·         Chemia III rok (stacjonarne, Chemia medyczna)

Egzamin z Pracowni Dyplomowej

Wróć do góry