Skupia w swoich szeregach wszystkich studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa klinicznego i nauk klinicznych oraz nauk podstawowych i humanistycznych.

W ramach SKN Medyk działa Sekcja honorowych Dawców Krwi, która współpracuje z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Tarnowskiej w Tarnowie podlegającym Zarządowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach Klubu Honorowych dawców Krwi organizowane są akcje krwiodawstwa pod nazwą „Wampiriada”.

Głównym celem KOŁA jest:

  1. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
  2. Rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
  3. Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu pielęgniarstwa,
  4. Rozwijanie osobowości członków koła,
  5. Organizowanie szkoleń, warsztatów lub konferencji naukowych.

KOŁO realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie,
  2. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin,
  3. Uczestnictwo w warsztatach, sympozjach i konferencjach naukowych,
  4. Przygotowanie i prezentacja ciekawych artykułów naukowych na spotkaniach SKN.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego MEDYK:

PRZEWODNICZĄCA: Justyna Janus

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Maria Jaskulska

SEKRETARZ: Dominika Mrowiec

OPIEKUN SKN: dr Beata Jurkiewicz
kontakt: beatajurkiewicz@interia.pl

Wróć do góry