Rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku.
Funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów AT pełni  dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni

SKNP zrzesza studentów filologii polskiej (studiów I i II stopnia) aktywnych poza programem studiów – osoby zainteresowane poszerzaniem swoich umiejętności, wiedzy i horyzontów intelektualnych.

  • sekcja literaturoznawcza i filmoznawcza
  • sekcja językoznawcza

Rok akademicki 2023/2024 

Studenckie Koło Naukowe Polonistów jest doskonałym miejscem rozwoju dla studentów, którzy pogłębiając wiedzę, chcą także rozwijać swoje pasje, umiejętności praktyczne i  kompetencje społeczne.

Działalność w SKNP jest dobrowolna,  udział w pracach koła daje wymierne korzyści, m.in. takie jak: 

poszerzanie wiedzy, 

możliwość wykorzystywania jej w praktyce, 

bliższe poznanie osób mających te same zainteresowania, pasje, 

współpraca z nimi, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,

uczestniczenie w  konkursach, konferencjach naukowych i innych wydarzeniach,

rozwijanie umiejętności organizacyjnych, 

rozwijanie kreatywności,

doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,

zdobywanie doświadczeń, które mogą być przydatne w późniejszej pracy zawodowej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów  w AT od roku akademickiego 2023/2024 pełni  dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni, która jest jednocześnie opiekunem sekcji językoznawczej.

Opiekunem sekcji literaturoznawczo – filmoznawczej jest dr hab. Eliza Krzyńska – Nawrocka, prof. Uczelni.

Opiekun koła motywuje studentów do działania, inspiruje do realizacji różnych projektów, dzieli się swoim doświadczeniem, a także nadzoruje pracę koła/sekcji.


Rok akademicki 2022/2023 

W roku akademickim 2022/2023 dr Krystyna Choińska pełniła funkcję opiekuna sekcji językoznawczej.

Studenci przygotowali wówczas publikację w wersji elektronicznej pt. Dwadzieścia pięć zagadek polonistycznych. W publikacji tej studenci praktycznie wykorzystali swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa i dydaktyki. Publikacja była recenzowana przez dr hab. Małgorzatę Pachowicz, prof. AT.

Studentki prezentowały tę publikację podczas konferencji zorganizowanej przez SKNP w dniu 14.06.2023 r. 

W roku akademickim 2022/2023 członkini SKNP studentka otrzymała wyróżnienie w kategorii scenariusz lekcji w  IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.

W tej kategorii zadaniem uczestników było opracowanie scenariusza lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w latach 1939-1940”.

Wielu studentów wraz z opiekunem sekcji językoznawczej brało udział w webinariach z zakresu językoznawstwa, dydaktyki, prawa, pedagogiki (np. Eskape room w nauczaniu, Jak ciekawie i skutecznie uczyć ortografii?, Prawo autorskie na lekcji i po niej, Czwarta zasada dynamiki, czyli o mechanice działania klasy ) organizowanych przez UŚ, których celem było doskonalenie /podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli i przyszłych nauczycieli-polonistów.

Studenci – wraz z opiekunem sekcji językoznawczej- brali też udział w tzw. Poniedziałkach dydaktycznych organizowanych przez KFP. Tematy spotkań były bardzo ciekawe, np. Notatka w procesie dydaktycznym, Nauczyciel polonista a szkolna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, Depresja a rzeczywistość szkolna. Wiedzieć, żeby przeciwdziałać, Mówił dziad do obrazu, czyli o komunikacji zdalnej, zaś prelegentami byli zarówno doświadczeni nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkól, jak i studenci.

W roku akademickim 2022/2023 SKNP zorganizowało także spotkanie z dr Michałem Piętniewiczem, polonistą, literaturoznawcą, krytykiem literackim, autorem kilku książek, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wyróżnionym certyfikatem Eksperta Cogito w 2022 roku. Michał Piętniewicz prowadzi swój kanał na You Tube – Lektury z biblioteki osiedlowej oraz cykliczną audycję radiową o poezji.


Zasady funkcjonowania organizacji studenckich w Akademii Tarnowskiej:

Zarządzenie Nr 1/2024 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich Akademii Tarnowskiej > https://bip.atar.edu.pl/attachments/5108/download


7 VI 2024 r. – VII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów  klas IV-VIII  Szkół Podstawowych Gminy Ryglice organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej objęty przez JM Rektor AT dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. AT Patronatem Honorowym. Autorką dyktand dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII była dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. AT. Studenci kierunku filologii polska z Katedry Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej  sprawdzający prace konkursowe uczniów: Sylwia Tumidajska (III rok, studia I stopnia), lic. Aleksandra Dziuban, lic. Karolina Buras, lic. Magdalena Kuta, lic. Nikola Rolewicz (I rok, studia II stopnia), lic. Gabriela Brożek, lic. Aleksandra Kozieja (II rok, studia II stopnia).


25 V 2024 r. – XV edycja Studenckiego Nobla, lic. Joanna Lenik finalistką w dziedzinie dziennikarstwo i literatura

[https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl/videos/gala-finalowa-studenckiego-nobla/1162465304886035]


 

17-18 V 2024 r. – Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, lic. Joanna Lenik wygłosiła referat pt. „Gra paragrafowa jako nośnik pamięci o języku i regionie”


17-18 V 2024 r. – Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, lic. Nikola Rolewicz wygłosiła referat pt. „Feminatywy we współczesnej polszczyźnie – akceptować czy odrzucić (w świetle badań ankietowych)?”


19 IV 2024 r. – XXI Gminny Konkursu Ortograficznego organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu przy wsparciu naukowczyń i studentów tarnowskiej polonistyki


28 X 2023 r. – Ogólnopolska Konferencja „Doświadczanie Studiowania – Nauka. Inspiracja. Integracja”, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, lic. Joanna Lenik wygłosiła referat „Podwójne studiowanie – podwójne wyzwanie”


Rok akademicki 2023/2024

Fragment publikacji przygotowywanej przez studentów działających w SKNP – w sekcji językoznawczej.

Tę część przygotowała lic. Karolina Grajdura.

14 VI 2023 r. – Studencka Sesja Naukowa „Język o literaturze, literatura o języku, język i literatura o kulturze” > https://anstar.edu.pl/studencka-sesja-naukowa-jezyk-o-literaturze-literatura-o-jezyku-jezyk-i-literatura-o-kulturze-fotorelacja/


18 V 2022 r. – IX Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych ANS w Tarnowie, lic. Aleksandra Marcinek, lic. Bartłomiej Kozioł


1 IV 2022 r. – Dzień Otwarty Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 2022


30 listopada 2021 Życie adaptacją powieści pisanej przez los. Literacko-kinematograficzna perspektywa cierpienia, red. T. Wilkoń, B. Kozioł, Tarnów 2021 > https://wydawnictwa.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/zycie_adaptacja_powiesci_pwsz_w_tarnowie-2.pdf

wrzesień 2021 – Sorry jest cool? Czy zapożyczenia obezwładniają współczesną polszczyznę? Badania ankietowe (Ad Astra nr 86) > https://drive.google.com/file/d/1BcRvsSd1lr3aCJ8jVn1HqtLXg5950zWg/view

15 i 22 grudnia 2020 – Warsztaty pozytywnego słowa metodą Loesje

27 września 2019 – Małopolska Noc Naukowców 2019

5 czerwca 2019 – Konferencja „Media – śmierć czy ewolucja?”

26 kwietnia 2019 – XVIII Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”-2019

16 maja 2018 – Konferencja Kół Naukowych „SMART WORLD – człowiek, nauka, technologia”

13 kwietnia 2018 – XIX Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” regionu tarnowskiego oraz X Tarnowski Turniej Ortograficzny o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa

21 marca 2018 – Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim

15 grudnia 2017 – Studenckie Koło Naukowe Polonistow gościem Szkolnego Festiwalu E(x)plory w ZSME w Tarnowie

29 września 2017 – Małopolska Noc Naukowców 2017

18 maja 2017 – Konferencja poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy

17 maja 2017 – Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś” 

27 kwietnia 2017 – XVIII Dyktando Ortograficzne „O złote pióro oraz IX Tarnowski Turniej Ortograficzny o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa

Wróć do góry