Studenckie Koło Naukowe 360J to organizacja studencka zrzeszająca studentów szczególnie zainteresowanych szeroko pojętym ratownictwem. Skupia studentów pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w dziedzinie pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. SKN 360J umożliwia wykazanie studenckich inicjatyw takich jak: organizacja konferencji naukowych, badań naukowych, warsztatów. Nad merytoryczną działalnością SKN  360J czuwa opiekun naukowy mgr Marcin Górecki specjalista pielęgniarstwa ratunkowego.

SKN 360J działa przy Wydziale Ochrony Zdrowia Akademii Tarnowskiej. Jednak członkiem Koła może być każdy student Akademii Tarnowskiej zainteresowany czynną pracą w Kole.

Główne cele i zadania SKN 360J:

  • rozwijanie zainteresowań́ i poszerzanie wiedzy z zakresu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym
  • propagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy w ramach Uczelni, ale również poza Uczelnią
  • nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej
  •  rozwijanie osobowości członków Koła
  • prowadzenie projektów naukowo-badawczych
  • uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, zawodach krajowych i międzynarodowych
  • organizowanie szkoleń i warsztatów
  • akcje pomocy na zasadzie wolontariatu

ROK AKADEMICKI 2021\2022

Studenckie Koło Naukowe 360J rozpoczęło swoją działalność 17 lutego 2022 roku.

W roku akademickim 2021\2022 SKN 360J wykazało swoją działalność poprzez:

Organizacje Konferencji Naukowej: Wieloaspektowe spojrzenie na postępowanie w stanach nagłych 08.04.2022

Uczestnictwo w XXVIII Regionalnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK pełniąc funkcje sędziów zawodów 25.04.2022

Pokaz BLS w czasie Dnia Dziecka organizowanego w ANS w Tarnowie 2.06.2022

  • Wakacyjne Warsztaty Szkoleniowe Olszyny-2022 przy współpracy z OSP Olszyny 09.07.2022

W roku akademickim 2021\2022 odbyło się również 13 spotkań, na których mieliśmy możliwość doszkalania się z zakresu pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych poprzez symulacje i ćwiczenia.

 ROK AKADEMICKI 2022\2023

W roku akademickim 2022\2023 SKN 360J wykazało swoją działalność poprzez:

Organizacja I zawodów symulacji medycznej 14.01.2023

  • Wyjazd do LPR w Katowicach 01.04.2023

Warsztaty z pierwszej pomocy dla pracowników uczelni 17.04\22.05.2023

I Konferencja SKN 09.05.2023

Konferencja z okazji 25- lecia Uczelni

Wakacyjne warsztaty szkoleniowe w Olszynach 08\09.07.2023

W roku akademickim 2022\2023 odbyło się 18 spotkań, podczas których nasi studenci mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności pod okiem opiekuna koła z zakresu zaawansowanych czynności ratunkowych.

ZARZĄD KOŁA ROK AKADEMICKI 2022\2023

OPIEKUN KOŁA MGR MARCIN GÓRECKI   m_gorecki@pwsztar.edu.pl

PRZEWODNICZĄCA JOLANTA ARMATYS

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ NATALIA BOGACZ

SEKRETARZ DARIA KOŁTON

SKARBNIK WERONIKA DUL

Wróć do góry