Opiekun: dr Magdalena Sukiennik

Program działalności SKPT w roku akademickim 2023/2024

Studenckie Koło Przyjaciół Teatru wznowiło działalność w 2024 roku!

– Odnowiliśmy współpracę z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

– Chodzimy na spektakle do tarnowskiego Teatru i, w miarę możliwości, planujemy wspólne wyjazdy do teatrów w innych miastach.

– Współpracujemy z czasopismem „Ad Astra. Magazynem studentów PWSZ w Tarnowie”. czego efektem są recenzje obejrzanych spektakli w czasopiśmie.

– Rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem: „Czytamy Tarnów”.

Członkami SKPT są studenci I roku filologii polskiej, studiów pierwszego stopnia. Do pracy w naszym Kole zapraszamy wszystkich chętnych studentów Akademii Tarnowskiej z różnych wydziałów i kierunków.

Program działalności SKPT w roku akademickim 2020/2021

W bieżącym roku akademickim planujemy głównie działalność zdalną. Zamierzamy:

– założyć internetową stronę SKPT, na której moglibyśmy zamieszczać efekty naszej pracy badawczej,

– przyjrzeć się, jak w czasach epidemii funkcjonują tarnowskie instytucje kultury,

– utrzymać współpracę z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,

– w miarę możliwości wspólnie wybrać się do tarnowskiego Teatru i do teatrów w innych miastach,

– kontynuować współpracę z czasopismem „Ad Astra. Magazyn studentów PWSZ w Tarnowie” i pisać recenzje obejrzanych spektakli,

– przedstawić referat dotyczący inscenizacji dzieł Stanisława Wyspiańskiego w tarnowskim Teatrze,

– zorganizować warsztaty dla dzieci, propagując teatr wśród najmłodszych odbiorców sztuki,

– nadal podejmować różne, niezaplanowane wcześniej, działania.

Ponadto, pracujemy nie tylko w grupie, ale też indywidualnie w ramach własnych zainteresowań lub kierunków studiów, szukając powiązań między teatrem a – przykładowo – pracą z dziećmi, fizjoterapią, kinem, psychologią czy szyciem.

Spotkania nie są organizowane regularnie, ponieważ SKPT zrzesza studentów różnych kierunków, każdorazowo wyznaczamy więc termin następnego zebrania i zakres prac do wykonania.

Program działalności SKPT w roku akademickim 2019/2020

W bieżącym roku akademickim:

– współpracujemy z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,

– planujemy wspólne wyjścia do tarnowskiego Teatru i, w miarę możliwości, wyjazdy do teatrów w innych miastach,

– współpracujemy z czasopismem „Ad Astra. Magazyn studentów PWSZ w Tarnowie”, czego efektem są recenzje obejrzanych spektakli w czasopiśmie,

– przygotowujemy referat dotyczący inscenizacji dzieł Stanisława Wyspiańskiego w tarnowskim Teatrze,

– prowadzimy działalność naukową i, kontynuując projekt rozpoczęty przez SKPT kilka lat wcześniej, podążamy śladami Tadeusza Kantora w Tarnowie, zastanawiając się jednocześnie nad oryginalnym i ciekawym sposobem zaprezentowania efektów naszej pracy,

– jeśli będzie to możliwe, pragniemy zorganizować warsztaty dla dzieci, propagując teatr wśród najmłodszych odbiorców sztuki,

– chcemy kontynuować projekt „Performatywne czytanie”, którego pierwszą edycję zrealizowaliśmy wspólnie z Fundacją „Impuls Rozwoju” w zeszłym roku akademickim, wychodząc ze swoją działalnością poza mury Uczelni,

– podejmujemy także różne, niezaplanowane wcześniej, działania.

Spotkania nie są organizowane regularnie, ponieważ SKPT zrzesza studentów różnych kierunków, każdorazowo wyznaczamy więc termin następnego zebrania i zakres prac do wykonania.

Program działalności SKPT w roku akademickim 2018/2019

 W roku akademickim 2018/2019 Studenckie Koło Przyjaciół Teatru, w znacznie liczniejszym składzie niż w roku poprzednim, kontynuować będzie podjęte już wcześniej działania oraz realizować nowe projekty.

W bieżącym roku akademickim:

– pragniemy utrzymać współpracę z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz z Ad Astrą – Magazynem Studentów PWSZ w Tarnowie;

– podjęliśmy współpracę z Akademickimi Mistrzostwami Polski Debat Oksfordzkich, w ramach której dla członków Koła zostaną zorganizowane warsztaty, natomiast SKPT pomagać będzie w organizacji kolejnych wydarzeń;

– angażujemy się w organizację projektu Dominika Fitrzyka – Heart – hear the art;

– prowadzimy działalność naukową i – kontynuując projekt rozpoczęty przez SKPT kilka lat wcześniej – podążamy śladami Tadeusza Kantora w Tarnowie, zastanawiając się jednocześnie nad oryginalnym i ciekawym sposobem zaprezentowania efektów naszej pracy;

– planujemy wspólne wyjścia do tarnowskiego Teatru, a także – w miarę możliwości – wyjazdy do teatrów w innych miastach, czego efektem będą recenzje obejrzanych spektakli w czasopiśmie studenckim Ad Astra;

– jeśli będzie to możliwe, pragniemy również zorganizować prelekcję dla dzieci, propagując teatr wśród najmłodszych odbiorców sztuki.

Spotkania nie są organizowane regularnie, ponieważ SKPT zrzesza studentów różnych kierunków, każdorazowo więc wyznaczamy termin następnego zebrania i zakres prac do wykonania.

Program działalności SKPT w roku akademickim 2017/2018

W bieżącym roku akademickim SKPT wznowiło swoją działalność w nowym składzie, zrzeszając studentów z różnych kierunków.

Zakres działań członków Koła w bieżącym roku akademickim obejmuje:

– przygotowanie referatu i części artystycznej na konferencję poświęconą twórczości Zbigniewa Herberta. W tym celu poszukujemy materiałów dotyczących inscenizacji tekstów poety, między innymi w archiwum Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, w Internecie, a także w archiwalnych numerach czasopism regionalnych;

– jednocześnie angażujemy się w organizację trzeciej edycji Poetyckiego Undergroundu, który powstał z inicjatywy studentów III roku filologii polskiej;

– w planie mamy także wspólne wyjścia do tarnowskiego Teatru, których owocem będą recenzje spektakli w czasopiśmie studenckim Ad Astra.

Członkowie SKPT spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo wyznaczając sobie termin następnego zebrania i zakres prac do wykonania.

Program działalności SKPT w roku akademickim 2015/2016

SKPT spotyka się raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo wyznaczając sobie następny termin i zakres prac do wykonania. W semestrze zimowym są to środy, godz. 9.00.

W bieżącym roku akademickim zakres działań obejmuje: dalszy ciąg badania archiwum Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, tym razem pod kątem inscenizacji tekstów Adama Mickiewicza w Tarnowskim Teatrze, a równocześnie (prace prowadzone są równolegle) przyglądamy się życiu i twórczość Tadeusza Kantora, uwzględniając wątek tarnowski w życiu i twórczości artysty, a także obecność Kantora w społecznej świadomości Tarnowa, odbywa się to pod hasłem: „Kantor w Tarnowie – ślady pamięci”.

Wróć do góry