Zapraszamy studentów (nie tylko Elektrotechniki) do naszego Koła!

Kontakt:

opiekun Koła: dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis lisowskalis@atar.edu.pl

przewodnicząca: Angelika Karpiel; z-ca: Mateusz Marszałek 

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyków działa od stycznia 2008 roku w Wydziale Politechnicznym ANS w Tarnowie. Celem działalności Koła jest rozwijanie wiedzy i umiejętności  studentów, nabywanie umiejętności praktycznych, popularyzacja nauki i wiedzy o naukach technicznych a także promocja uczelni oraz studentów. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.  Wieloletnim Opiekunem Naukowym koła była pani prof. Barbara Florkowska, wybitny elektroenergetyk.
W ostatnim czasie Koło organizowało wizyty w instytucjach i firmach z regionu. Organizowało warsztaty i prezentacje dla młodzieży i uczniów (w ramach Nocy Naukowców, Dni Otwartych Uczelni, Festiwalu Innowacji). Studenci Koła prowadzą badania nad jakością energii elektrycznej, jakością oświetlenia, wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie i odzwierciedlenia tego w normach, zagrożeniem hałasem, pomiarami termograficznymi, wykorzystaniem ogniw paliwowych w napędach.Wykonywano też mobilne pojazdy do monitorowania zagrożeń (wykrywanie gazów itd), zasilane alternatywnie ogniwem paliwowym na wodór. Wykonano też model cewki tesli emitujący muzykę.

Przy realizacji projektów korzystamy ze sprawdzonych dostawców, jak np. Sklep Botland, który oferuje specjalny program partnerski dla kół naukowych i organizacji studenckich. Współpracujemy z nim od 2017 r. (patrz: link na dole strony!)

Z działalności Koła w 2023:

sem zimowy 2023 Projekt: wyładowania zupełne i niezupełne w transformatorze, badanie oleju metodą Dissolved Gas Analysis

21 11 2023 – Wizyta studentów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Kogeneracja – czyli produkcja energii cieplnej i elektrycznej. Modernizacja ciepłowni by zmniejszyć jej oddziaływanie na środowisko.

18 10 2023 – Wizyta w elektrowni Nowe Jaworzno

18 05 2023 – Wizyta we Włoszczowej – firma ZPUE Włoszczowa producenci urządzeń dla elektroenergetyki, stacji transformatorowych, rozdzielni, stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

17 05 2023 Kopalnia Bełchatów – Rogowiec – szkolenie, zapoznanie z działalnością spółki, wizyta i zjazd do wyrobiska. Elektrownia wiatrowa na Górze Kamieńsk. Bełchatów – ekspozycja Giganci Mocy dotycząca Elektrowni Bełchatów i Kopalni w Bełchatowie

25 04 2023 Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 2023; EEC udział online

06 02 2023 EEC Trends Katowice 2023, udział online

Z działalności Koła w 2022:

17-05-2022 Wizyta techniczna studentów Koła na stacji elektroenergetycznej w izolacji Gazowej SF6 w Bochni

10-05-2022 Tarnowskie Dni Elektryki w wersji hybrydowej

sem letni 2023 – projekt Energooszczędność – w ramach zajęć z Design Thinking. Projekt interdyscyplinarny we współpracy Koła Naukowego Elektroenergetyków z Kołem Naukowym Manager. W ramach projektu przygotowano metodykę badań, opracowano ankietę, zebrano wstępne dane. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Z działalności Koła w 2021:

24-09-2021 – pokazy i warsztaty w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców w Zakładzie Elektrotechniki.

Realizowaliśmy Szkolenia online i Projekty naukowe studenckie, w tym: „opracowanie koncepcyjne dotyczące pozyskiwania energii cieplnej odpadowej z przepływu wody w wybranej przepompowni wodociągów” .

Z działalności Koła w 2020:

20-01-2020 – wyjazd szkoleniowo techniczny do Elektrowni Szczytowo- Pompowej Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim.

Z działalności Koła w 2019:

25 listopada 2019 wizyta techniczna w Elektrowni wodnej w Mokrzcu koło Pilzna oraz w Elektrowni Wiatrowej w Wadowicach Górnych koło Mielca.

27 września 2019 prezentacje i pokazy w Zakładzie Elektrotechniki w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. W tym roku gosciliśmy około 3 000 zwiedzających od godziny 17.00 do późnych godzin nocnych!

29 maja 2019 Tarnowskie Dni Elektryki – 100 lat stowarzyszeń technicznych „Tarnów miaSTO techniki”. Wykłady i prezentacje dotyczyły: „Tarnowskie bioelektrownie” – dr inż. Tadeusz Rzepecki. ” Kryptografia i tajemnica Enigmy” – prof. Edward Tutaj. „Inteligentny system opomiarowania AMI Plus realizowany przez TAURON Dystrybucja” Marcin Golemo (Pokaz i prezentacja), „Kosmologia kwantowa ks. profesora Michała Hellera. Interdyscyplinarna działalność fundacji oraz wydawnictwa COPERNICUS CENTER.” ks. prof. Michał Heller, Piotr Majorczyk, Wojciech Tokarz. Promocja wydawnictw, pokazy filmowe, konkursy i nagrody.

maj 2019 – udział w konkursie „Czytamy Hellera”

29 marca Dni Otwarte w PWSZ w Tarnowie, w Zakładzie Elektrotechniki. https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2752,dzien-otwarty-w-tarnowskiej-pwsz/

25 marca 2019 wizyta studyjna w elektrowni CEZ Skawina (generacja energii, procesy, sterowanie i bezpieczeństwo, instalacje oczyszania spalin), wizyta w Stacji i rozdzielni wysokich napięć Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Skawinie (obiekty rozdzielni napowietrznej oraz rozdzielnie 110 kV i 400 kV w izolacji gazowej z SF 6).

Z działalności Koła w 2018:

25 października 2018, konferencja Elektroenergetyka Przemysłowa. Tarnów- Mościce.

19 października 2018, wizyta studyjna w Elektrowni Skawina. W wyjeżdzie wzięli udział członkowie Koła i studenci kilku kierunków.

31 września 2018 Małopolska Noc Naukowców, w Zakładzie Elektrotechniki.

28 i 29 czerwca 2018 wizyta studyjna w Kopalni w Bełchatowie, wizyta studyjna w Elektrowni w Bełchatowie,wizyta studyjna w ZPUE Włoszczowa producenta urządzeń dla elektroenergetyki. (zdjęcia w galerii poniżej)

19 maja  2018 studenci w ramach Nocy Muzeów pomagali w pokazach szkła uranowego z kolekcji Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

17 maja 2018 organizowaliśmy sesję : Elektromobilność .

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, uczestnikom i prelegentom!

Electromobility:https://20lat.pwsztar.edu.pl/electromobility-elektromobilnosc-tde-2018/

od maja 2018 rusza Okolicznościowa Stacja łączności krótkofalowej z okazji 20-lecia PWSZ w Tarnowie:

https://www.qrz.com/db/hf20pwsz/

16 maja 2018  odbyła się sesja Studenckich Kół Naukowych w której koło było współorganizatorem. Studenci prezentowali swoje prace w sesji SMART WORLD – technika oraz SMART WORLD English session. Szczegółowe informacje na stronie- : https://kis.pwsztar.edu.pl/en/

Z działalności Koła w 2017:

15 listopada przedstawiciele Koła zwiedzali Elektrownię Wodną w Rożnowie,

8 listopada przedstawiciele Koła zwiedzali ME wodną w Mokrzcu i ME wiatrową w Wadowicach Górnych,

9 listopada 2017 r. Konferencja „Energetyka Przemysłowa” (organizatorem było Koło SEP nr 3 przy grupie AZOTY, Tarnów – Mościce),

we wrześniu 2017 r. przedstawiciele Koła zwiedzali Targi ENERGETAB w Bielsku- Białej,

16 maja 2017 r. odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki (PWSZ w Tarnowie),

16 maja 2017 r. studenci z Koła prezentowali prace w Ramach Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Kół Naukowych (PWSZ w Tarnowie),

w marcu zwiedzaliśmy Targi ENEX, ENEX Nowa Energia w Kielcach. Uczestniczyliśmy w konferencjach „Biznes i innowacje. Dobre przykłady, szanse i zagrożenia”  pod patronatem ZPUE oraz „Forum Pomp Ciepła”, które towarzyszyły Targom.

W 2016 roku odbyła się  wizyta w Elektrowni Skawina oraz Stacji Energetycznej wysokich napięć w izolacji gazowej (Tauron, PSE), w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych (EC 2), Elektrociepłowni (MPEC Tarnów). Członkowie Koła zdobyli nagrody SEP w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego 2016 r”. Brali  udział w maju 2016 r w Sesji Studenckich Kół Naukowych. We wrześniu braliśmy udział w wizycie na Bielskich Targach branży Elektrycznej i Energetycznej.

Wspierają nas:

„Botland” partnerem Koła Naukowego Elektroenergetyków!

Wróć do góry