aktualności:

Przy ANS działa Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

kontakt: sep@pwsztar.edu.pl

Zarząd Koła: prezes: dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis; sekretarz: mgr inż. Marian Strzała; skarbnik: mgr inż. Piotr Kapustka; przewodniczący grupy studentów: Amadeusz Kotarba, zastępca przewodniczącego grupy studentów: Aleksander Ciężkowski

Koło w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się głównie szkoleniem elektryków, organizowaniem sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów i wyjazdów naukowo technicznych. Corocznie organizowany jest przez Oddział tarnowski SEP konkurs na najlepszą pracę dyplomową Wyższych Szkół Technicznych. Zwycięzcy nagradzani są cennymi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, zaś opisy prac publikowane są w Biuletynach SEP. Wieloletnim opiekunem koła był Pan mgr inż. Marian Strzała, znakomity praktyk i inżynier elektryk. Obecnie funkcję pełni dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis (z Katedry Elektrotechniki, Wydziału Politechnicznego ANS)

W trakcie studiów studenci mogą dobrze przygotować się, a następnie zdać egzamin i uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, niezbędne przy podejmowaniu pracy zawodowej i pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Bliższe informacje o działalności SEP uzyskać można  u przewodniczącego koła (pok. nr 200 e  w budynku C, Katedra Elektrotechniki); e-mail: sep@pwsztar.edu.pl

Wydarzenia 2023 roku:

09 – 12 11 2023 Gdańsk – udział studentów z Koła w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka. Temat przewodni: Wpływ energetyki jądrowej na stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego jako nowego wyzwania dla przyszłych inżynierów. W ramach ODME studenci wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy i umiejętności. Uczestniczyli w konferencji naukowej, warsztatach i szkoleniach.

10 05 2023 Tarnowskie Dni Elektryki godz. 9.00 – 13.00 – Akademia Nauk. Prelekcje:
Z czego składa się Wszechświat? – Michał ECKSTEIN, Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Copernicus Center – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Źródła odnawialne – wykorzystanie naturalnych warunków środowiskowych – Jan SZNAJDER, OT SEP
• Nowoczesne rozwiązania pomiarowe i symulacyjne w obszarze wibroakustyki – Jacek SPISAK, EC TEST Systems Sp. z o.o.
• Termowizja w przykładach: kamery typu smart, kamery do detekcji gazów, termowizja aktywna -Jarosław KNAPEK, EC TEST Systems Sp. z o.o.

Akademia Tarnowska została wyróżniona Srebrną Odznaką SEP za wieloletnią współpracę i wspieranie wiedzy technicznej przez Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Podpisano nową Umowę o współpracy.

Ponadto:
• Prezentacje i pokazy w holu i przed budynkiem Instytutu Politechnicznego: Copernicus Center Press – promocja książek i wydawnictw, Polski
• Związek Krótkofalowców – pokazy łączności i sprzętu, promocja firm SVANTEK, EC TEST Systems Sp. z o.o., APTIV, koła naukowe

Galeria z wydarzenia w ramach 25-lecia tarnowskiej uczelni: https://25lat.atar.edu.pl/tarnowskie-dni-elektryki-2023-galeria/

29 03 2023 Szkolenie w Krakowie dla 7 studentów z Koła z zakresu: Instalacje Elektryczne i Automatyka Budynków w Krakowie

Wydarzenia 2022 roku:

17 – 20 11 2022 ODME Kraków. Ogromny sukces tarnowskich studentów – zajęli 3 miejsce w rywalizacji z wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych z zakresu elektryki. Zawody miały miejsce w ramach Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka. Tematem przewodnim tej edycji wydarzenia była: Energetyka odnawialna. Ponadto uczestnicy wzięli udział w konferencji naukowej, warsztatach i szkoleniach.

10 05 2022 Tarnowskie Dni Elektryki w wersji hybrydowej. Link do spotkania w MS Teams w kodzie QR na plakacie i w dokumencie w PDF (link aktywny)

TDE 2022_Dzień w ANS

Program:

9:00    Otwarcie

9:20    „Niezwykły Jan Szczepanik” – prof. Edward Tutaj, ANS Tarnów;

9.55    „Działania Fundacji im. Jana Szczepanika dla promocji nauki i techniki” – Mieczysław Czosnyka, Prezes Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie;

10.30  „Ciemna Materia i ciemna energia” ks. prof. Tadeusz Pabjan, Copernicus Center, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kraków, UPJPII, WSD Tarnów;

11.00  przerwa, prezentacje na zewnątrz – TAURON – mobilne laboratorium diagnostyki sieci – laboratorium wykrywania uszkodzeń i diagnostyki kabli, agregaty prądotwórcze Sumera Motors, pokaz działania Stacji Okolicznościowej PZK;

11.30  „Agregaty prądotwórcze SUMERA MOTORS, w tym agregaty gazowe i biogazowe” – Michał Sumera, współwłaściciel  SUMERA MOTORS, Andrychów;

12.00  „Wielcy węgierscy wynalazcy i inżynierowie” –  Dr Péter Korzenszky, Dr Gábor Géczi, MATE University Gödöllő , Węgry;

12.30  Konkurs dla uważnych słuchaczy;

12.40  Rozdanie nagród w konkursach prac dyplomowych SEP;

12.50  Rozdanie nagród w konkursie dla uważnych słuchaczy. Zakończenie

25-27 04-2022 – udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym on-line

19- 04-2022 – wizyta naukowo-techniczna w PSE

Najważniejsze wydarzenia 2021 roku:

24-09-2021 – pokazy i warsztaty w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców w Zakładzie Elektrotechniki. wyjazd szkoleniowo techniczny do Elektrowni Szczytowo- Pompowej Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim.

18-05-2021 – TDE w wersji on-line. Tematy: Sieć elektroenergetyczna jako wspólne dobro – jak prosumenci mogą przyczynić się do jej stabilizacji?” Szymon Witoszek, Marcin Kłomski, HUAWEI; „Liczby nie-rzeczywiste” Tomasz Miller, COPERNICUS CENTER; „Technologie i wymagania dla infrastruktury komunikacyjnej w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych protokołami IEC 61850” Krzysztof Nowacki, BITSTREAM; „Bezpieczeństwo i diagnostyka stacji ładowania pojazdów elektrycznych” Grzegorz Cisak, SONEL S.A;

Szkolenia z Raspberry PI, systemów SIEMENS, projekty studenckie (miedzy innymi: stanowisko do badania temperatury osób wchodzących do szpitala)

Najważniejsze wydarzenia 2020 roku:

20-01-2020 – wyjazd szkoleniowo techniczny do Elektrowni Szczytowo- Pompowej Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku:

13-12-2019 -udział w szkoleniu Kompleksowe rozwiązania symulacyjno- pomiarowe  w zintegrowanym środowisku SIMCENTER. (organizator: Zakład Elektrotechniki PWSZ w Tarnowie i firma EC Test System).

24-10-2019 -udział w seminarium szkoleniowym „Energetyka Przemysłowa”, strefy zagrożone wybuchem. (organizator: Grupa AZOTY).

17- 18 wrzesień 2019 – wyjazd na targi ENERGETAB – Bielsko.

29 maja 2019 Tarnowskie Dni Elektryki – 100 lat stowarzyszeń technicznych „Tarnów miaSTO techniki”. Wykłady i prezentacje dotyczyły: „Tarnowskie bioelektrownie” – dr inż. Tadeusz Rzepecki. „Kryptografia i tajemnica Enigmy” – prof. Edward Tutaj. „Inteligentny system opomiarowania AMI Plus realizowany przez TAURON Dystrybucja” Marcin Golemo (Pokaz i prezentacja), „Kosmologia kwantowa ks. profesora Michała Hellera. Interdyscyplinarna działalność fundacji oraz wydawnictwa COPERNICUS CENTER.” ks. prof. Michał Heller, Piotr Majorczyk, Wojciech Tokarz. Promocja wydawnictw, pokazy filmowe, konkursy i nagrody.

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/3291,wyklad-ks-prof-hellera-i-prezentacja-inteligentnego-domu-na-tarnowskich-dniach-elektryki

kwiecień -maj 2019 – Organizacja konkursu:”Czytamy Hellera”

Wyniki Konkursu „Czytamy Hellera”: 1. miejsce Piotr Mikuła , 2. miejsce (ex equo): Adrian Bochenek, Aleksander Wach, Adam Drożdż. Wyróżnienia: Bartłomiej Krzych, Arkadiusz Sądowicz, Jakub Kądzielawa.

Nagrody w konkursie ufundowali: COPERNICUS Center Press (nagrody książkowe), PWSZ w Tarnowie (upominki, plecaki), Stowarzyszenie Elektyków Polskich (upominki, głośniki), TAURON Dystrybucja (upominki, gadgety, pendrive`y), Prezydent Miasta Tarnowa i Urząd Miasta Tarnowa (Kask kolarski, kubeczki, upominki). Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 29 maja 2019 w PWSZ w Tarnowie.

20 marca 2019 wizyta techniczna w elektrowni CEZ Skawina i rozdzielni w izolacji gazowej SF6 (110 kV i 400 kV) Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

20 marca 2019 seminarium „Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych”. Tarnów (TAURON Dystrybucja).

Galeria: Tarnowskie Dni Elektryki 2019 – „Tarnów miaSTO techniki”

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku:

29 października  2018 konferencja Energetyka Przemysłowa. Tarnów- Mościce.

28 i 29 czerwca 2018 wizyty studyjne w kopalni w Bełchatowie, w elektrowni w Bełchatowie, w Zakładach KORONEA ZPUE Włoszczowa producenta urządzeń dla elektroenergetyki.

17 maja 2018 r.w ramach święta uczelni, odbyła się sesja naukowa:

ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ

szczegóły na stronie: ELECTROMOBILITY – ELEKTROMOBILNOŚĆ, TDE 2018.

https://20lat.pwsztar.edu.pl/electromobility-elektromobilnosc-tde-2018/embed/#?secret=JwmS5BlfRI

28 marca 2018 r. – szkolenie w TAURON ul. Lwowska. „Instalacje elektryczne i przemysłowe”.

fotorelacja z Tarnowskich Dni Elektryki 2018:

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku:

22 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej Rożnów (TAURON- Ekoenergia)

15 listopada 2017 r. – wizyta w elektrowni wodnej MEW Mokrzec i elektrowni wiatrowej w Wadowicach Górnych

9 listopada 2017 r. – Konferencja „Energetyka przemysłowa”, organizatorem było Koło SEP nr 3, Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce

8 listopada 2017 r. – Szkolenie „Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, prace pod napięciem”. Organizatorem była Naczelna Organizacja Techniczna i TAURON Dystrybucja. NOT Tarnów.

20 października 2017 r.– wizyta w elektrociepłowni EC2 , Grupa Azoty S.A. Tarnów Mościce.

29 września 2017 r. – Małopolska Noc Naukowców w Zakładzie Elektrotechniki, PWSZ w Tarnowie.

13 września 2017 r.  Wyjazd na targi ENRGETAB największe w Polsce targi branży elektrotechnicznej w Bielsku- Białej. Mieliśmy okazję zobaczyć stoiska ponad 700 wystawców, prezentacje nowości technicznych i oferty handlowej wielu firm. http://www.energetab.pl/

15 – 18 czerwca 2017 r. Wyjazd naukowo- techniczny „energetyka wodna Białorusi”. Szczegółowe relacje na stronie OT SEP.

15- 17 maja 2017 r. „Tarnowskie Dni Elektryki 2017” Tegoroczne spotkanie w PWSZ w Tarnowie pod  hasłem „nie tylko dla inżynierów” zgromadziło ponad 300 osób. Drugi dzień TDE zorganizowany był w siedzibie TAURON. Wśród tematów pojawiły się: problemy w elektroenergetyce, diagnostyka urządzeń, automatyka, kosmologia ale też problemy współczesnego świata ery technicznej.

 czerwiec 2016 – maj 2017 r. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową regionu tarnowskiego (z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, informatyki). W ubiegłych latach wiele nagród zdobyli członkowie naszego Koła.

Udział w szkoleniach i seminariach technicznych:

16 marca 2017 Seminarium: „Innowacyjne rozwiązania Smart Grid rozdzielnic nN i SN i łączników SN, SEP, TAURON, Tarnów”. W szkoleniu skierowanym do praktyków i instalatorów wzięło udział dwóch przedstawicieli naszego Koła.

17 luty 2017 Seminarium: „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony środowiska i klimatu – techniki i urządzenia niskoemisyjnego spalania w systemach grzewczych. Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów”. W spotkaniu skierowanym do wynalazców, specjalistów i konstruktorów uczestniczyło 5 przedstawicieli naszego Koła i Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

Fotorelacja z pierwszego dnia TDE2017, w PWSZ w Tarnowie:

*  wyniki konkursu SEP 2017 na najlepszą pracę dyplomową

 Najważniejsze wydarzenia roku 2016:

16-20 listopada 2016. Udział trojga studentów kierunku Elektrotechnika w XVIII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Lublinie.

18 listopada  2016. Konferencja: „III Patenty. Innowacyjne instalacje wiatrowe generacji elektrycznej”.  Naczelna Organizacja Techniczna, Tarnów. Jednym z prelegentów był członek naszego koła, mgr inż. Piotr Kapustka. Zaprezentował referat dotyczący swego doświadczenia w badaniach w energetyce wiatrowej „Patentowe opracowania i poligonowe testy – projekt PWSZ w Tarnowie”.

20- 26 maja 2016. Wyjazd techniczny do Francji i Szwajcarii. Wizyta w CERN w Genewie, zwiedzanie obiektów produkcyjnych BMW w Dingolfing, Niemcy, zwiedzanie zapory w elektrowni wodnej barrage d’Emosson we Francji i Szwajcarii.

18- 19 maja 2016. Tarnowskie Dni Elektryki 2016. (PWSZ w Tarnowie i TAURON Dystrybucja).

24 marca 2016 „Innowacyjne rozwiązania w technice oświetleniowej, w monitorowaniu rozdzielnic nN i systemach napięcia gwarantowanego.” TAURON.  Tarnów

GALERIA:

Wróć do góry