rok akademicki 2023/2024:

Sekcja leksykalno-konwersacyjna (SPEAK – LAB) – mgr Marcin Głodzik

 

Celem ogólnym SPEAK-LAB jest zapewnienie studentom języka angielskiego szeregu zajęć komunikacyjnych, które obejmują:

 • dyskusje i debaty na różnorodne tematy i zagadnienia (np. w oparciu o styl dyskursu w ramach debaty oksfordzkiej) ;
 • komentowanie doniesień mediów na temat spraw bieżących z całego świata (w ramach otwartego forum dyskusyjnego);
 • szeroki i intensywny rozwój oraz wykorzystanie słownictwa na potrzeby komunikacji (w tym angielski do celów specjalnych (ESP)/słownictwo tematyczne itp.);
 • symulacje rzeczywistych sytuacji z wykorzystaniem profesjonalnego języka angielskiego (np. spotkania biznesowe/negocjacje/prezentacje itp.)
 • wprowadzanie i rozwijanie umiejętności powiązanych z tłumaczeniami ustnymi (indywidualna i zespołowa praktyka symultaniczna i konsekutywna w kabinach tłumaczeniowych w sali A101-laboratorium językowe);
 • projekty i wydarzenia specjalnego przeznaczenia (również z naciskiem na inicjatywę studentów w zależności od ich osobistych zainteresowań i zaangażowania).

Niezależnie od tych działań, w ramach swej dodatkowej aktywności, Koło prowadzi także wyjazdy do krajów angielskiego obszaru językowego (jak np. 3-dniowy wyjazd do Londynu) o charakterze wyjazdu naukowo-kulturoznawczego/obozu naukowego. Celem tych inicjatyw jest:

 • poszerzenie i rozwinięcie wiedzy oraz praktycznych umiejętności językowych w wielokulturowym środowisku i sercu brytyjskiej kultury jakim jest Londyn,
 • poznanie oraz doświadczenie szeroko rozumianej i „żywej” kultury brytyjskiej, m. in. zwiedzenie najważniejszych i najbardziej spektakularnych instytucji oraz miejsc powiązanych politycznie, kulturalnie, społecznie, artystycznie i historycznie z rozwojem i funkcjonowaniem kultury brytyjskiej,
 • stworzenie filmów, zdjęć, tekstów oraz osobistych relacji/opisów pobytu i doświadczeń uczestników do wykorzystania w promocji działalności Koła oraz studiów na kierunku Filologia Angielska jaki i samej Uczelni.

SPEAK-LAB realizuje także działania powiązane z udziałem studentów filologii w międzynarodowych programach typu BIP, COIL oraz Virtual Exchange we współpracy z uczelniami zagranicznymi (obecnie z Europy i Afryki). Studenci biorą aktywny udział w przygotowaniu i realizacji tych programów w trybie online a także bezpośrednio w ramach wyjazdów zagranicznych/mobilności akademickiej. Doświadczenia te przyczyniają się do nie tylko zdobywania wiedzy i doskonalenia komunikacji w języku angielskim, ale są także wyjątkową platformą dla intensywnej wymiany kulturowej, poszerzania osobistej wiedzy i horyzontów o świecie współczesnym oraz rozwijania praktycznych i unikalnych umiejętności w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Szczególnej wartości nabierają intensywne i bogate w interakcje wyjazdy studentów w formie tzw. international week, (np. w Gandawie, Belgia czy też w Lizbonie, Portugalia) dające szansę na intensywne kontakty ze studentami  i wykładowcami z różnych kierunków i pochodzących z kilkunastu odmiennych krajów i uczelni. Ideą tych programów, poza zwyczajową realizacją zamierzonych celów, jest również rozwinięcie wśród studentów autentycznej woli i umiejętności współpracy na arenie międzynarodowej, oswojenie się z powiązanymi z tym wyzwaniami oraz nabycie osobistego doświadczenia w rozwijaniu dobrych praktyk.

Studenci Koła oraz samej Filologii angażują się także w działania charytatywne o charakterze wolontariatu, jak np. organizowanie angielskojęzycznego programu o tematyce świątecznej i kulturowej dla pacjentów szpitali, domów pomocy społecznej i innych instytucji. W związku z tym, przygotowują m.in. program artystyczny oraz niosą osobistą pomoc oraz wsparcie dla potrzebujących.

Wszystkie wspomniane działania wpisują się w ideę wsparcia studentów w samym procesie uczenia się i doskonalenia, rozwoju społecznym jak i osobistym oraz zawodowym w kontekście przyszłego wejścia na rynek pracy.

rok akademicki 2022/2023:

Sekcje:

 1. tłumaczeniowa – opiekun dr Jerzy Swiątek
 2. kreatywnego pisania – dr Shah Ahmed
 3. fonetyczno-fonologiczna – dr Grzegorz Nawrocki
 4. literaturoznawcza – dr Anna Rój
 5. leksykalno-konwersacyjna (SPEAK – LAB) – mgr Marcin Głodzik

rok akademicki 2020/2021:

CREATIVE WRITING – STORYTELLERS

W ramach Koła Naukowego Anglistów działa sekcja creative writing o nazwie Storytellers.

Opiekunem sekcji jest Pan dr Shah Ahmed.

Studenci zainteresowani udziałem w sekcji proszeni są o zgłoszenie się do Pana dr S. Ahmeda droga mailową snahmed672@gmail.com

Na spotkaniach sekcji jej członkowie omawiają teksty literackie, seriale, utwory muzyczne, a także gromadzą pomysły na własną twórczość.

Celem sekcji jest zmobilizowanie studentów do kreatywnego myślenia, tworzenia własnych form literackich oraz doskonalenia umiejętności pisania w języku angielskim.

ZAPRASZAMY!

A oto przykład działalności sekcji:

Blue-rimmed eyes – autorem tekstu jest studentka 2 roku  filologii angielskiej Ewa Jędryka 

Blue-rimmed_eyes_Ewa Jędryka

rok akademicki 2019/2020:

Próby i warsztaty przed kolejnym grudniowym spektaklem Koła Anglistów (20.11.2020 –  18.12.2019)

Już 20 listopada 2019, ku zadowoleniu samych studentów jak i opiekuna Koła, rozpoczęły się mozolne próby przed kolejnym dorocznym przedstawieniem. Początkowe spotkania miały miejsce w doskonale wyciszonym laboratorium fonetycznym PWSZ (C109a) i miały charakter wstępnych przesłuchań polegających na ćwiczeniu wymowy szekspirowskiej (OP) w kontekście twórczości Roberta Southwell’a, którego teksty miały stanowić główną bazę przedstawienia w grudniu 2019. Należy podkreślić, iż rekonstruowana wymowa czasów Shakespeare’a miała zagościć na scenie PWSZ już po raz trzeci z rzędu, a wątkiem wiodącycm i kluczowym była już po raz drugi (vide poprzednie wpisy Koła).

Zmaganie się z angielską wymową szesnastowieczną to przede wszystkim barwa ówczesnych samogłosek, a także wymowa litery 'r’ we wszystkim pozycjach w w wyrazie, przypominjące brzmienie samogłosek w różnych współczesnych odmianach angielszczyzny. Innym wezwaniem było dopasowywanie poszczególnych utworów do autorskiego podkładu muzycznego tworzonego przez pana Kamila Musiała, który zgrywał z treścią i charakterem utworów generowaną przez siebie elektronicznie muzykę. Poniżej fragmenty, które wybrano na rozpoczęcie i zakończenie spektaklu, znakomicie podkreślające nastrój epoki:

Recytację teksów przygotowywało doborowe pod względem zdolności fonetycznych grono studentów. Na ten moment, zestaw utworów był już w zasadzie kompletny. Dobrał je dr Grzegorz Nawrocki korzystając ze zbioru poezji o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa Chrystusa autorstwa jezuity Roberta Southwell’a, znakomitego poety, kuzyna Williama Szekspira (który się na nim wzorował), zaczerpniętych z tomu Maeoniae wydanego post mortem w 1595 w Londynie. Poniżej pełny tekst libretta zawierający szerszą notę biograficzną o autorze:

LIBRETTO – The Divine Infant’s Timeline. St. Robert Southwell’s Poetry

W powyższej formie libretto było dostępne dla widzów spektaklu w dniu jego premiery.
Z początkiem grudnia 2019, próby przeniosły się na aulę PWSZ (C017), gdzie ćwiczono teksty z nagłośnieniem, pieczołowicie dbając o właściwą artykulację, interpretację oraz synchronizację z podkładem muzycznym. Stroną organizacyjną zajęła się pani Weronika Stańczyk, a dykcję uważnie śledził i korygował dr Grzegorz Nawrocki.

Pośród przygotowywanych utworów znalazł się się tłumaczony przez S. Barańczaka metafizyczny wiersz The Burning Babe, którego aranżację muzyczną przygotowywali w wersji instrumentalnej pan Kamil Musiał, oraz panie Natalie Żyła i Joanna Lenik, natomiast sam śpiew wykonywała pani NataliaNowak.

Niestety, z przyczyn techniczno-logistycznych zaniechano wersji instrumentalnej podkładu muzyczny i ograniczono się do wersji skomponowanej elektronicznie przez pana Kamila Musiała.

Po kilku dniach, częścią prób stały się warsztaty pantomimy prowadzone przez panią Małgorzatę Piotrowicz-Sasak z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Teatralnych. Część pantomimiczna miała wizualnie dopełniać treści prezentowanych utworów.

Warto tutaj wspomnieć, że część wykonawców posiadała role podwójne, czyli recytacja utworu oraz wykonanie fragmentu pantomimy (oczywiście, nie w sposób symultaniczny).
W tym samym czasie inna grupa studentów (panie Dominika Magdziak oraz Ewelina Kochanek) projektowała, opracowywała i wykonywała elementy scenografii, oraz stroje dla recytatorów. Pracy nad oświetleniem i towarzyszącą oprawą multimedialną podjęli się studenci: Ewelina Piękosz, Karol Dobrzański, oraz Filip Parcianko. W kolejnych dniach synchronizowano poszczególne elementy przedstawienia i próby nabrały rozpędu, przeciągając się do późnych godzin wieczornych…

rok akademicki 2018/2019:

Spektakl Koła Anglistów

Dnia 18 grudnia 2018 roku miała miejsce w auli PWSZ w Tarnowie ósma edycja spektaklu Koła Anglistów p.t. ,,THE SPIRIT AND TASTE OF CHRISTMASTIDE. Or Noël in Tudor England. A show in Original Shakespearean Pronunciation”.

Jak sugeruje tytuł, celem przedstawienia było wykreowanie atmosfery biesiady bożonarodzeniowej w 16-wiecznej Anglii epoki Tudorów. Miała temu służyć odpowiednio dobrana muzyka instrumentalna, stroje, zastawiony stół, na którym znalazł się mi.in. tradycyjny Tudor meat pie.

Elementem kluczowym była recytacja 13 utworów z epoki prezentowanych w oryginalnej XVI-wiecznej wymowie z czasów Szekspira.

(Pełny zestaw prezentowanych utworów dostępny tutajLibretto)

Wśród utworów zawierających pośrednie i bezpośrednie nawiązania do Bożego Narodzenia znalazły się: krótki fragment z ,,Hamleta’’

oraz ,,Straconych zachodów miłości” Williama Szekspira, cztery dłuższe teksty poetyckie z ,,Five Hundred points of Good Husbandry” Thomasa Tussora opisujące zwyczaje bożonarodzeniowe i atmosferę świąt,

Of Christ cometh Christmas, the name with the feast,
a time full of ioie to the greatest and least;
at Christmas was Christ (our Saviour) borne,
the world through the sinne altogether forlorne.

receptura na świąteczne meat pie. Wśród wierszy o charakterze ściślej religijnym znalazły się teksty Thomasa Pestella, Johna Donn’a, i w końcu dwa mistyczne utwory Roberta Southwell’a, ,,The Nativity of Christ”,

Behold the father is his daughter’s son,
The bird that built the nest is hatch’d therein,
The old of years an hour hath not outrun,
Eternal life to live doth now begin,

oraz znane polskiemu czytelnikowi za sprawą przekładu Stanisława Barańczaka ,,The Burning Babe”.

…And straight I callëd unto mind that it was Christmas day. 

Eksperyment ze zrekonstruowaną wymową angielską z czasów Szekspira okazał się sukcesem, o czym świadczyły bardzo pozytywne opinie prof. Davida Crystal’a, który mógł odsłuchać zapisu audio kilku fragmentów spektaklu. Cenne komentarze i uwagi profesora przesyłane drogą mailową w trakcie warsztatów i prób poprzedzających przedstawienie okazały się bardzo pomocne.

Warsztaty z wymowy szekspirowskiej

W okresie od kwietnia do początku czerwca, a także w październiku 2018 roku członkowie Koła Naukowego Anglistów, oraz inni zainteresowani studenci filologii angielskiej PWSZ w Tarnowie uczestniczyli w warsztatach z wymowy XVI-wiecznej angielszczyzny.

Bazę teoretyczno-praktyczną ćwiczeń stanowiły publikacje tekstowe oraz nagrania audio i wideo autorstwa profesora Davida Crystala.

https://www.youtube.com/watch?v=eyc3q9vwhfQ
https://www.youtube.com/watch?v=gPlpphT7n9s

Materiały te służyły jako model i odniesienie do szczegółów dotyczących zrekonstruowanej wymowy angielskiej czasów dynastii Tudorów i ery elżbietańskiej. Profesor Crystal służył radą i uwagami dotyczącymi niektórych kwestii spornych i niejasności, chętnie odpowiadając na pytania i udostępniając materiały dźwiękowe dr Grzegorzowi Nawrockiemu prowadzącemu warsztaty.

Uczestnicy w liczbie około 12 osób podzieleni na nieco mniejsze grupy spotykali się w dźwiękoszczelnej sali laboratorium fonetycznego 1-2 razy w tygodniu ćwicząc dykcję, bazując na tekście ,,Króla Leara’’ autorstwa Williama Szekspira. Udział w warsztatach był elementem przygotowań do corocznego spektaklu Koła Anglistów planowanego na grudzień 2018.

„Echoes of Nativity”

W dniu 19 grudnia 2017r. w sali C017 odbyło się przedstawienie pt, „Echoes of Nativity” wystawione przez Koło Naukowe Anglistów. Po miesiącu intensywnych prób, studentom udało się przygotować recytację utworów poetyckich, która z pewnością wprowadziła wszystkich widzów w nastrój nadchodzących świąt. Każdy utwór pochodził z innego okresu, niósł ze sobą inne przesłanie, dlatego całe przedsięwzięcie wymagało od nas dużego zaangażowania. Koordynator koła dołożyła wszelkich starań, aby każda z prób była w pełni wykorzystana. Jedną z osób, która udzieliła naszym aktorom cennych wskazówek była Pani Małgorzata Piotrowicz, specjalista od ruchu scenicznego. Jej rady pomogły naszym studentom poczuć się swobodnie na scenie. Członkowie koła, którzy nie występowali na scenie, pomagali na wiele innych sposobów. Angażowali się w przygotowania poprzez tworzenie scenografii oraz szukanie odpowiednich kreacji dla aktorów. Sam występ przebiegł zgodnie z planem, a emocje towarzyszyły nam aż do momentu finałowego ukłonu. Z twarzy osób zasiadających na widowni dało się wyczytać szczere uśmiechy, którym towarzyszyły głośne oklaski. To właśnie reakcja obserwatorów dostarczyła nam ogromnej satysfakcji i motywacji do dalszych działań.

piekun Koła Naukowego Anglistów: dr Grzegorz Nawrocki

Sekcje KNA

Sekcja Creative Writing (The Storytellers) – opiekun: dr Shah Ahmed

Sekcja przekładoznawcza – opiekun: dr Jerzy Świątek


rok akademicki 2017/2018:
Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018:

Przewodniczący: Aleksandra Ambroży (a.ambrozy@op.pl)

Wiceprzewodniczący: Gabriela Dzik

Opiekun

dr Grzegorz Nawrocki (gr.nawrocki@gmail.com)

Sekcje

Sekcja literaturoznawcza – opiekun: dr Dominika Ruszkiewicz

Sekcja Creative Writing (The Storytellers) – opiekun: dr Shah Ahmed

Sekcja przekładoznawcza – opiekun: dr Jerzy Świątek


Przygotowania do świątecznego przedstawienia – „Dziewczynka z zapałkami”

Wzorem ubiegłych lat, grudzień w Kole Naukowym Anglistów upływa pod znakiem przygotowań do świątecznego przedstawienia. W tym roku planujemy wystawić „Dziewczynkę z zapałkami” („The Little Match Girl”) na podstawie baśni Andersena.

W dniu 25 listopada br. mieliśmy ogromną przyjemność gościć aktora – Pana Wojciecha Sukiennika na próbie naszego przedstawienia. Wojciech Sukiennik jest znany głownie z ról w serialach ,,Policjantki i policjanci” oraz „Szpital”. Rady aktora z doświadczeniem okazały się dla nas bezcenne. Pan Wojciech świetnie zna się na ruchu scenicznym; pełen zapału i pozytywnej energii uczył nas jak prawidłowo poruszać się na scenie i co robić by nadać odpowiedni charakter granej postaci. Dzięki jego bogatej wyobraźni nasza interpretacja nabrała głębi, a przedstawienie ma szansę okazać się dużo ciekawsze.

Występ planowany jest na 18 grudnia, godz. 11.00 (C017). Mamy nadzieję, że ciężka praca pod czujnym okiem dr Grzegorza Nawrockiego oraz dr Dominiki Ruszkiewicz zagwarantuje sukces „Dziewczynki z zapałkami” w naszej PWSZ.


rok akademicki 2014/2015:
Storytellers- I semestr
Storytellers
Sekcja literaturoznawcza
Sekcja przekładoznawcza

Wróć do góry