Podstawowym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego „LEX” jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych oraz umiejętności praktycznych przydatnych do wykonywania w przyszłości zawodu administratywisty. „LEX” stara się popularyzować prawo i upowszechniać elementarną wiedzę o prawie zarówno wśród studentów jak i młodzieży szkół ponadgimnazjanych. Członkowie Koła pomagają w wypełnianiu dokumentów, pisaniu pism urzędowych, podań i w innych czynnościach administracyjnych. Działalność Koła nie ogranicza się tylko do doradztwa prawnego, ale również do zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego.
Z „Lexem” można kontaktować się e-mailowo: skn_lex@pwsztar.edu.pl bądź też osobiście – odwiedzając siedzibę Koła w głównym budynku PWSZ, przy ul. Mickiewicza 8, p. 325 (III piętro) http://lex.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry