Studenckie Koło Naukowe Elektroników „AMPER” zostało powołane do życia 5 grudnia 2007 roku podczas zebrania założycielskiego grupy studentów zainteresowanych taką działalnością. Inicjatywa powstania Koła miała charakter oddolny, tzn. wyszła ona od strony studentów kierunku Elektrotechnika i Telekomunikacja. Rektor PWSZ pozytywnie odpowiedział na wniosek o rejestrację Koła.

W trakcie zebrania założycielskiego uchwalono Statut Koła określający zasady uczestnictwa w jego działalności, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki uczestników, cele działalności Koła, sposoby realizacji tych celów i inne. Wybrano Zarząd (prezes, z-ca, skarbnik).

Koło posiada osobowość prawną. Korzysta ze środków finansowych wyodrębnionych z budżetu uczelni.

Członkiem Koła może zostać każdy zainteresowany student.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  • wykonywanie projektów technicznych rozmaitych urządzeń i ich konstruowanie,
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie elektroniki i dziedzin pokrewnych,
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • uczestnictwo i organizacja szkoleń, kursów i wyjazdów studyjnych, obozów naukowych,
  • współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie.
  • współpracę z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą.

Uczestnictwo w działalności Koła jest ofertą skierowaną do studentów zainteresowanych elektroniką, chcących realizować konkretne prace i rozwijać wiedzę i umiejętności. Pomaga w realizacji indywidualnych projektów (w tym na własny użytek) poprzez udostępnianie wyrafinowanej i kosztownej aparatury pomiarowej i innych narzędzi będących własnością Uczelni oraz poprzez merytoryczną pomoc ze strony pracowników naukowych – zarówno na etapie projektu, jak i jego fizycznej realizacji.

Koło organizuje wycieczki do firm związanych z produkcją w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Poza konkretnymi projektami użytkownik może prowadzić własne badania naukowe – korzystając z pomocy, jaką daje udział w KN.

Prace realizowane w ramach działalności w KN bywają zaawansowanymi projektami, ale w ramach KN studenci, którzy dopiero zaczynają przygodę z elektroniką, zapoznają się z podstawami warsztatu elektronika, począwszy od nauki lutowania.

Członkostwo w KN i aktywność w nim liczy się też w punktacji do uzyskania stypendium.

Od kilku lat wykonane przez studentów projekty prezentowane są corocznie we wrześniu podczas Małopolskiej Nocy Naukowców. Między innymi pokazywane były konstrukcje z dziedziny robotyki, modele samolotów sterowane zdalnie radiowo i mnóstwo prac zarówno mających zastosowanie praktyczne jak i będących prezentacją naukowych ciekawostek.

Serwis www KNE AMPER – www.facebook.com/SKNEAmper

Wszystkim zainteresowanym pracą w KNE AMPER podajemy osoby, z którymi należy się skontaktować:

  • Arkadiusz Suda – prezes KNE AMPER, student IV roku AiR
  • mgr inż. Maciej Witek  – opiekun koła (email: m_witek@pwsztar.edu.pl)

Zapraszamy

KNE AMPER współpracuje z firmą Botland

Wróć do góry