SKN „MANAGER” działa od października 2006 roku przy Instytucie
Administracyjno-Ekonomicznym. Opiekunami Koła są mgr inż. Barbara
Partyńska – Brzegowy oraz dr hab. Krzysztof Firlej. Praca w Kole
sprzyja rozwojowi intelektualnemu i osobowemu studentów, mobilizuje do
samokształcenia, kreuje postawy przedsiębiorcze i uczy pracować w
grupie.

Członkowie SKN „MANAGER”: prowadzą badania naukowe w zakresie ekonomii
i zarządzania, uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych,
gdzie prezentują swoje prace, organizują szkolenia, kursy i wyjazdy
studyjne, obozy naukowe oraz współpracują z różnymi organizacjami i
instytucjami.

Praca w Kole daje szerokie możliwości realizacji swoich zainteresowań
oraz wzbogaca CV przyszłych absolwentów, zwiększając jednocześnie ich
szanse na rynkach pracy.
Do współpracy zapraszamy wszystkich studentów, którzy nie chcą być
przeciętni i anonimowi. Wszystkie pytania należy kierować na adres
sknmanagerpwsz@gmail.com lub odwiedzić siedzibę Koła „MANAGER” w
głównym budynku ANS, przy ul. Mickiewicza 8, p. 339 (III piętro) w
czwartki w godzinach 13:10-14:50.

Polecamy też odwiedzić nasz fanpage https://www.facebook.com/ManagerSKN/

http://manager.pwsztar.edu.pl/

www.instagram.com/sknmanager_ans_tarnow/

Wróć do góry