Jak co roku wiosną Wydział Politechniczny Akademii Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zaprosili nas na Tarnowskie Dni Elektryki. Pierwszy z nich odbył się – 14 maja – na kampusie Uczelni, gdzie studenci, uczniowie szkół średnich i mieszkańcy regionu spotkali się z naukowcami z całej Polsk, w tym z tymi, którzy na co dzień zajmujących się badaniami nad pozyskiwaniem niskoemisyjnej energii.

Wróć do góry