Informacje ogólne dotyczące praktyk zawodowych realizowanych w Akademii Tarnowskiej znajdują się tutaj.

Studenci kierunku Informatyka realizują praktykę zawodową zgodnie z Harmonogramem realizacji planu studiów w wymiarze 960 godzin lekcyjnych, co odpowiada 720 godzinom zegarowym (6 miesięcy praktyki). Praktyka zawodowa odbywa się w szóstym oraz w siódmym semestrze studiów. Zainteresowani studenci mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez Uczelnię, a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Dokumenty dotyczące praktyk są dostępne do pobrania w kursie na platformie edukacyjnej upe.

Opiekunami studentów odbywających praktykę zawodową są:

  • mgr inż. Rafał Jędryka,
  • mgr inż. Tomasz Gryl,
  • mgr inż. Mateusz Żurowski.
Wróć do góry