Wybór modułu obieralnego [2022-]:

Ścieżki specjalizacyjne obieralne po czwartym semestrze studiów (bloki do wyboru: Inżynieria Danych, Inżynieria Oprogramowania, Inżynieria Systemów Inteligentnych, Inżynieria Systemów Teleinformatycznych).

Deklaracja wyboru modułu obieralnego jest dostępna do pobrania w formacie DOC oraz formacie PDF.

Wybór modułu obieralnego [2019-2021]:

Ścieżki specjalizacyjne obieralne po czwartym semestrze studiów (bloki do wyboru: Inżynieria Oprogramowania, Inżynieria Systemów Inteligentnych, Systemy Teleinformatyczne).

Deklaracja wyboru modułu obieralnego jest dostępna do pobrania w formacie DOC oraz formacie PDF.

Wybór modułu obieralnego [2016-2018]:

Ścieżki specjalizacyjne obieralne po czwartym semestrze studiów (bloki do wyboru: Inżynieria systemów informatycznych, Informatyka w systemach sterowania, Informatyka w telekomunikacji).

Aktualizacja: 2023-10-05 13:00 CEST

Wróć do góry