Aktualizacja: 2022-09-27 11:46 CEST

Zarządzenie nr 55 – do zapoznania się dla studentów

Harmonogramy egzaminów dyplomowych są prezentowane w odwróconym porządku chronologicznym.

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 29-09-2022 (czwartek)

Godz. 9:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32347
Temat pracy inżynierskiej: „Sterownik torowiska w makiecie kolejowej”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 9:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32047
Temat pracy inżynierskiej: „Sterownik robota balansującego”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32344
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja mobilna do kontroli robota balansującego”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30739
Temat pracy inżynierskiej: „Wielopoziomowe struktury oprogramowania w komputerowych systemach sterowania na przykładzie istniejących rozwiązań w Przemyśle 4.0”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Recenzent: dr inż. Daniel Król

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31990
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja systemu do obsługi urządzenia IoT”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie
prof. dr hab. inż. Witold Byrski)
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32021
Temat pracy inżynierskiej: „Oprogramowanie do bezpiecznego zarządzania hasłami oraz poufnymi danymi”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Tomasz Gądek
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32345
Temat pracy inżynierskiej: „System do zarządzania gabinetem fizjoterapeutycznym ”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 12:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32041
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Horror”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie prof. dr hab. inż. Witold Byrski)

Godz. 12:30, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32381
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Roguelike”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie prof. dr hab. inż. Witold Byrski)

Godz. 13:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 30776
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa do automatycznego zwiększania reputacji serwerów SMTP”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Łukasz Mik
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 13:30, C109
Dyplomanci (nr albumu): 30748
Temat pracy inżynierskiej: „System obsługi modelu RC”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik

Godz. 14:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32022
Temat pracy inżynierskiej: „System zarządzania hotelem”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Godz. 14:30, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32053
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Parkour”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Godz. 15:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32036
Temat pracy inżynierskiej: „Wykorzystanie biblioteki SFML do tworzenia gier 2D”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 04-07-2022 (poniedziałek)

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32044
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt, wykonanie i implementacja systemu monitorowania pogody w oparciu o platformę Raspberry Pi”
Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
Promotor: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Piotr Pawlik)
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 30-06-2022 (czwartek)

Godz. 8:20, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32031
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt rozbudowy infrastruktury sieciowej na przykładzie lokalnej sieci LAN”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Marek Niedziela
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30799
Temat pracy inżynierskiej: „System bazodanowy do zastosowań medycznych”
Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek
Promotor: dr inż. Adam Pieprzycki
Recenzent: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w zastępstwie dr inż. Daniel Król)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-06-2022 (wtorek)

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32353
Temat pracy inżynierskiej: „Inteligentna lampa nocna z aplikacją mobilną”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32023
Temat pracy inżynierskiej: „Moduł AVAS do pojazdu elektrycznego”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 08-06-2022 (środa)

Godz. 16:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31989
Temat pracy inżynierskiej: „Implementacja gry wykorzystującej serwer Minecraft”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Adam Pieprzycki)

Godz. 16:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32058
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Endless runner”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Adam Pieprzycki)

Godz. 17:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32059
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wspomagającego działalność klubu rekreacyjno-rozrywkowego”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski (w zastępstwie dr inż. Adam Pieprzycki)

Godz. 17:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32032
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu dla wypożyczalni rowerów miejskich”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Godz. 18:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32011
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wspomagającego działalność toru kartingowego”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 31-05-2022 (wtorek)

Godz. 9:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32024
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza języka Picat i opracowanie zestawu przykładowych aplikacji z zakresu programowania z ograniczeniami”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w
zastępstwie dr inż. Daniel Król)
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32034
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza języka Logica i potencjalnych obszarów zastosowań”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w
zastępstwie dr inż. Daniel Król)
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32406
Temat pracy inżynierskiej: „Automaty komórkowe. Projekt i implementacja systemu symulacji i wizualizacji wybranej klasy automatów komórkowych”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w
zastępstwie dr inż. Daniel Król)
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Godz. 14:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32007
Temat pracy inżynierskiej: „Optymalizacja sekwencji operacji przy użyciu algorytmu szarych wilków”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 27-05-2022 (piątek)

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32025
Temat pracy inżynierskiej: „Portal ogłoszeniowy”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32057
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa do zarządzania danymi o przepisach kulinarnych”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32014
Temat pracy inżynierskiej: „Inteligentny ogród”
Przewodniczący: dr inż. Łukasz Mik
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31982
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja „foodshare””
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 13:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31400
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa do obsługi serwisu społecznościowego”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-02-2022 (poniedziałek)

Godz. 10:30, C112
Dyplomanci (nr albumu): 30738
Temat pracy inżynierskiej: „Realizacja pathfindingu w różnych gatunkach gier”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 24-02-2022 (czwartek)

Godz. 8:30, C111
Dyplomanci (nr albumu): 29975
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja do rezerwacji wizyt pacjentów w gabinecie fizjoterapii”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Tomasz Gądek
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31167, 32354
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa ze zintegrowaną bazą danych do sterowania grafiką telewizyjną z możliwością prezentacji statystyk sportowych”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Łukasz Mik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30802
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza zakłóceń w pasmach mikrofalowych”
Przewodniczący: dr inż. Łukasz Mik
Promotor: dr inż. Adam Pieprzycki
Recenzent: dr hab. inż. Wiesław Ludwin (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31992
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt bezpiecznej sieci komputerowej”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Marek Niedziela
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32020
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i konfiguracja sieci komputerowej na przykładzie PWSZ w Tarnowie”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Marek Niedziela
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31996
Temat pracy inżynierskiej: „Elektroniczny trener personalny – “Iron Muscle””
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Tomasz Gądek
Recenzent: dr hab. inż. Wiesław Ludwin

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32000
Temat pracy inżynierskiej: „Elektroniczny second hand”
Przewodniczący: dr hab. inż. Wiesław Ludwin
Promotor: mgr inż. Tomasz Gądek
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 22-02-2022 (wtorek)

Godz. 9:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 31988
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja mobilna do kontrolowania diety”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 9:30, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32016
Temat pracy inżynierskiej: „Informator turystyczny”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 10:00, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32035
Temat pracy inżynierskiej: „Ergonomiczne biurko komputerowe z automatyczną regulacją wysokości blatu i dedykowaną aplikacją mobilną”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Łukasz Mik
Recenzent: dr inż. Daniel Król

Godz. 10:30, C109
Dyplomanci (nr albumu): 32039
Temat pracy inżynierskiej: „Dziennik snów”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31083
Temat pracy inżynierskiej: „Przygodowe gry akcji”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31997
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wspomagającego działalność klubu sportowego”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31983
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu dla stacji obsługi samochodów”
Przewodniczący: dr inż. Łukasz Mik
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32349
Temat pracy inżynierskiej: „Realizacja wtyczek do serwera gry Minecraft”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 13:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31998
Temat pracy inżynierskiej: „System obsługi beczek w piwiarni”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 13:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31981
Temat pracy inżynierskiej: „System treningowy”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 01-02-2022 (wtorek)

Godz. 8:00, C112
Dyplomanci (nr albumu): 31088
Temat pracy inżynierskiej: „Samochodowy odtwarzacz multimedialny”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki

Godz. 8:30, C112
Dyplomanci (nr albumu): 32050
Temat pracy inżynierskiej: „Wirtualny kokpit pojazdu elektrycznego”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski (w
zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 9:00, C112
Dyplomanci (nr albumu): 31994
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja mobilna do wyszukiwania informacji o przepisach kulinarnych”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski

Godz. 9:30, C112
Dyplomanci (nr albumu): 32042
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja w technologii Blockchain systemu wypożyczania samochodów”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w
zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:00, C112
Dyplomanci (nr albumu): 32352
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza sygnałów elektromiograficznych w zastosowaniu protetycznym”
Przewodniczący: dr hab. inż. Radosław Klimek
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Duda
Recenzent: dr inż. Adam Pieprzycki

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 10-01-2022 (poniedziałek)

Godz. 8:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 31082
Temat pracy inżynierskiej: „Grafowe bazy danych. Analiza systemu Neo4j i budowa przykładowej aplikacji”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie
dr hab. inż. Radosław Klimek)

Godz. 9:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30732
Temat pracy inżynierskiej: „Grafowe bazy danych. Projekt i implementacja aplikacji do zarządzania bibliografią z wykorzystaniem bazy Neo4j”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Godz. 9:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30764
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza systemu MiniZinc i opracowanie zestawu przykładowych aplikacji z zakresu programowania z ograniczeniami”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek

Wróć do góry