Aktualizacja: 2023-03-17 17:48 CEST

Zarządzenie nr 55 – do zapoznania się dla studentów

Harmonogramy egzaminów dyplomowych są prezentowane w odwróconym porządku chronologicznym.

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-03-2023 (wtorek)

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33191
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu do obsługi wywozu śmieci”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33178
Temat pracy inżynierskiej: „Organizator wydarzeń”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32028
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt oraz implementacja systemu wspomagającego sklep internetowy z książkami”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33167
Temat pracy inżynierskiej: „Przegląd i analiza możliwości solwerów MaxSAT”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33153
Temat pracy inżynierskiej: „Serwis ogłoszeń lokalnych”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 13:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33209
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie serwisu wspomagającego prowadzenie działalności outletowej”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Godz. 13:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33151, 33189
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja systemu symulowania interwencjami policyjnymi ”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Godz. 14:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32056
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt oraz implementacja systemu do obsługi dziennika ogrodniczego”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 27-03-2023 (poniedziałek)

Godz. 9:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33149
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry łączącej elementy strzelanki i skradanki”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 9:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33164
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Tower Defense”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33166
Temat pracy inżynierskiej: „Porównanie metod detekcji punktów charakterystycznych na potrzeby łączenia zdjęć”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33175
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry dostosowanej dla osób niewidomych i niedowidzących”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33186
Temat pracy inżynierskiej: „System do zarządzania żywnością – “powiedz mi co ugotować” ”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33196
Temat pracy inżynierskiej: „Technologie Lumen i Nanite w silniku Unreal Engine”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33514
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa wspierająca wymiany wiadomości tekstowych na forum publicznym”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33208
Temat pracy inżynierskiej: „Implementacja sztucznej inteligencji dla gry typu FPS przy użyciu środowiska Unreal Engine”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 13:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33156
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja gry typu Hack and Slash w środowisku Unreal Engine”
Przewodniczący: dr inż. Stanisław Stoch
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jędrzej Byrski (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Godz. 14:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33161
Temat pracy inżynierskiej: „System do obsługi wynajmu sprzętu elektronicznego”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch

Godz. 14:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 28990
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie serwisu dla miłośników zwierząt”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Godz. 15:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33162
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego wspomagającego działalność multikina”
Przewodniczący: dr inż. Piotr Pawlik
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 24-03-2023 (piątek)

Godz. 8:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 30710
Temat pracy inżynierskiej: „Rozproszony system akwizycji danych dla inteligentnego miasta”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 9:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32029
Temat pracy inżynierskiej: „System sterowania inteligentnym terrarium”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 9:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33192
Temat pracy inżynierskiej: „Moduł sterowania inteligentnym parkingiem”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: dr inż. Daniel Król
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko

Godz. 10:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33183
Temat pracy inżynierskiej: „Wirtualny stół do obsługi gier fabularnych”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33176
Temat pracy inżynierskiej: „System do zarządzania osiągnięciami zawodników”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr hab. inż. Wiesław Ludwin (w zastępstwie mgr inż. Dariusz Piwko)

Godz. 11:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33199
Temat pracy inżynierskiej: „Aplikacja internetowa do zarządzania pracą”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr hab. inż. Wiesław Ludwin (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Godz. 11:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33187
Temat pracy inżynierskiej: „System do podziału wydatków grupowych”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Tomasz Gryl
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek (w zastępstwie mgr inż. Dariusz Piwko)

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33200
Temat pracy inżynierskiej: „Wirtualna uczelnia”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr hab. inż. Radosław Klimek (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32822
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagającego sklep internetowy z biżuterią”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 23-03-2023 (czwartek)

Godz. 8:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33173
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja sieci komputerowej na przykładzie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z szczególnym uwzględnieniem aspektu niezawodności”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: mgr inż. Marek Niedziela
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz (w zastępstwie dr inż. Daniel Król)

Godz. 8:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33154
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu dla serwisu z częściami samochodowymi”
Przewodniczący: dr inż. Adam Pieprzycki
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie dr inż. Daniel Król)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 21-03-2023 (wtorek)

Godz. 13:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33515
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza i porównanie algorytmów wyszukiwania połączeń komunikacyjnych”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (w zastępstwie dr inż. Daniel Król)

Godz. 13:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33158
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja systemu kontroli dostępu pracowników do zasobów w technologii Blockchain”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: mgr inż. Dariusz Piwko (w zastępstwie dr inż. Daniel Król)

Godz. 14:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33159
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza i porównanie wybranych stosów technologicznych na przykładzie pewnej aplikacji klient-serwer”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: dr hab. inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski (w zastępstwie mgr inż. Marek Niedziela)

Godz. 14:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33198
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja serwera poczty elektronicznej”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: mgr inż. Marek Niedziela
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski (w zastępstwie dr hab. inż. Radosław Klimek)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 01-02-2023 (środa)

Godz. 12:00, C312
Dyplomanci (nr albumu): 33207
Temat pracy inżynierskiej: „Modelowanie podróży w Układzie Słonecznym z wykorzystaniem silnika gier”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: mgr inż. Tomasz Gryl

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-10-2022 (piątek)

Godz. 12:30, C312
Dyplomanci (nr albumu): 32010
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja systemu dla obsługi sklepu z elektroniką”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: mgr inż. Dariusz Piwko
Recenzent: dr inż. Łukasz Mik (w zastępstwie mgr inż. Tomasz Gryl)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 12-10-2022 (środa)

Godz. 9:10, C312
Dyplomanci (nr albumu): 29444
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza sygnałów EMG”
Przewodniczący: dr inż. Daniel Król
Promotor: dr inż. Adam Pieprzycki
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Wróć do góry