Obowiązujące efekty uczenia się dla studentów kierunku Informatyka o PROFILU PRAKTYCZNYM oraz PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany programu studiów.

I. Efekty uczenia się dla  PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmują wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowaniaInżynieria systemów inteligentnych, Inżynieria systemów teleinformatycznych oraz Inżynieria danych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023:

II. Efekty uczenia się dla PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmują wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowaniaInżynieria systemów inteligentnych oraz Systemy teleinformatyczne:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020:

III. Efekty kształcenia dla PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmują wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Systemach SterowaniaInformatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018/2019:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2016/2017:

IV. Efekty kształcenia dla PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIEGO obejmują wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Sterowaniu i ZarządzaniuInformatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych::

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2015/2016:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2014/2015:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2013/2014:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2012/2013:

Wróć do góry