Obowiązujące harmonogramy realizacji programu studiów (plany studiów) dla studentów kierunku Informatyka o PROFILU PRAKTYCZNYM oraz archiwalne plany studiów dla PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIEGO. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

I. Plan studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowaniaInżynieria systemów inteligentnych, Inżynieria systemów teleinformatycznych oraz Inżynieria danych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023:

II. Plan studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Inżynieria oprogramowaniaInżynieria systemów inteligentnych oraz Systemy teleinformatyczne:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020:

III. Plan studiów PROFILU PRAKTYCZNEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Systemach SterowaniaInformatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018/2019:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:

  • Rocznik 2017-2021, Informatyka (2017-07-01).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2016/2017:

  • Rocznik 2016-2020, Informatyka (2016-07-01).

IV. Plan studiów PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIEGO obejmuje wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Sterowaniu i ZarządzaniuInformatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2015/2016:

  • Rocznik 2015-2019, Informatyka (2018-04-23).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2014/2015:

  • Rocznik 2014-2018, Informatyka (2014-09-17).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2013/2014:

  • Rocznik 2013-2017, Informatyka (2014-09-17).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2012/2013:

  • Rocznik 2012-2016, Informatyka (2014-09-17).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2011/2012:

  • Rocznik 2011-2015, Informatyka, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu (2010-11-26);
  • Rocznik 2011-2015, Informatyka, Informatyka w Telekomunikacji (2010-11-26).

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2010/2011:

  • Rocznik 2010-2014, Informatyka, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu (2010-11-26);
  • Rocznik 2010-2014, Informatyka, Informatyka w Telekomunikacji (2010-11-26).
Wróć do góry